Kunskapsbanken

Här hittar du kunskap och tips för dig som vill veta mer om ideellt engagemang. Här har vi samlat en rad handböcker och checklistor - allt från hur du lägger grunden till en framgångsrik volontärverksamhet till hur föreningen kan hantera och förebygga risker. Låt dig inspireras!

Kunskapsbanken

Volontärbyråns handböcker för dig som leder volontärer

Volontärbyrån har genom året tagit fram handböcker för dig som är aktiv i föreningslivet och för dig som leder volontärer. Alla våra böcker, rapporter och tidskrifter hittar du här.
Böcker och rapporter om ideellt engagemang

Volontärbyråns webbkurser om ideellt engagemang

Volontärbyråns webbkurser är kostnadsfria och bygger på våra utbildningar och material. Här kan du ta del av användbara tips och få råd om att ta hand om och samordna volontärer. Kika in när det passar dig!
 Läs mer om våra webbkurser här

Starta upp och lägg grunden för verksamheten

Mall för volontärpolicy. En volontärpolicy skapar ett genomtänkt och enhetligt sätt att arbeta med
bemötande av de ideella i organisationen. Policyn hjälper också till att identifiera både fördelar och utmaningar, och kan bli grunden och ramverket för en hållbar och framgångsrik volontärverksamhet.
Ladda ner mallen här

Guide för att kartlägga volontärverksamheten. Med denna guide får du hjälp att kartlägga och fundera igenom volontärverksamheten och volontärsamordnarrollen i din organisation.
Ladda ner guiden här

Flyer om vad en volontär är och hur man söker ett volontäruppdrag på Volontärbyrån - lättläst. Denna flyer beskriver enkelt vad en volontär är och hur man kan söka ett uppdrag via Volontärbyråns hemsida. Ladda gärna ner och använd i er verksamhet, eller låna texten till att skapa egna flyers på lättläst.

Rekrytera frivilliga

Formulera ideella uppdrag. Mallen är en hjälp för att på ett tydligt sätt beskriva vad frivilliga kan göra i er förening, dvs. att göra uppdragsbeskrivningar.
Ladda ner mallen här

Intervjuguide vid rekrytering av frivilliga. Guiden ger exempel på frågor som kan vara till nytta vid ditt första samtal med de frivilliga innan de engagerar sig.

Inkludering

Ett engagemang för alla - Guide för ökad tillgänglighet. Har alla samma möjlighet att engagera sig ideellt? Volontärbyrån har skapat denna guide för dig som vill ta första steget att bli en mer tillgänglig organisation för personer med olika typer av funktionsvariationer. Här hittar bland annat  konkreta tips för ökat tillgänglighet i den fysiska miljön som skapar en mer inkluderande förening.

Utvärdering

Utvärdera er verksamhet. Enkätmall som kan användas som den är eller inspireras av för utvärdering av hela er volontärverksamhet.
Ladda ner mallen här

Läs mer