Kunskapsbanken

Här har vi samlat material om ideellt engagemang som vi hoppas att du och din organisation kan ha nytta av. Det är handböcker, mallar, checklistor och skrifter som du kan använda på egen hand för att utveckla ert arbete med frivilliga.

Kunskapsbanken

Handböcker för dig som leder volontärer

Böcker och rapporter om ideellt engagemang

Webbkurser om ideellt engagemang

I Volontärbyråns webbkurser får du användbara tips och råd om att ta hand om och samordna volontärer. Kurserna bygger på våra utbildningar och material och är upplagda så att du antingen kan klicka igenom dem själv eller tillsammans med andra i föreningen. 
Läs mer om våra webbkurser här

Starta upp och lägg grunden för verksamheten

Checklista och mall för volontärpolicy (pdf) Förenklat kan volontärpolicyn beskrivas som den minsta gemensamma nämnaren för alla de som engagerar sig ideellt i organisationen. Policyn hjälper också till att identifiera både fördelar och utmaningar, och kan bli grunden och ramverket för en hållbar och framgångsrik volontärverksamhet.   
Guide för att kartlägga volontärverksamheten (pdf) Med denna guide får du hjälp att kartlägga och fundera igenom volontärverksamheten och volontärsamordnarrollen i din organisation.

Rekrytera frivilliga

Jämställd rekrytering - Att skapa en jämnare fördelning av kvinnor och män i ideella styrelser (pdf)
En skrift framtagen inom projektet "Aktivt medborgarskap oavsett kön". 
Mall för att formulera ideella uppdrag (pdf)
Mallen är en hjälp för att på ett tydligt sätt beskriva vad frivilliga kan göra i er förening, dvs. att göra uppdragsbeskrivningar.
Volontärrekrytering: Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil (pdf)
Vad behöver vi volontärer till? Hur får vi dem att göra rätt saker? Och hur hittar vi dem? I denna skrift hjälper vi dig att formulera svaren och därmed lägga grunden för en lyckad rekrytering.  
Intervjuguide vid rekrytering av frivilliga (pdf)
Guiden ger exempel på frågor som kan vara till nytta vid ditt första samtal med de frivilliga innan de engagerar sig.                             
Intervjuguide vid referenstagning (pdf) 
Guiden ger exempel på frågor som du kan använda om du vill kolla upp volontärernas referenser.

Mångfald och inkludering

Ett engagemang för alla (pdf)  Guide för ökad tillgänglighet

Välkomna fler i er förening (pdf) En snabbguide om hur ni kan arbeta målmedvetet med att inkludera fler i er organisation.

Ideell mångfald – Att välkomna alla i vår verksamhet (pdf) En skrift om hur ideella organisationer kan arbeta med mångfaldsfrågor, om hur en   gör en kartläggning i sin organisation. I skriften finns konkreta tips och diskussionsunderlag för att arbeta med mångfald.

Kartlägg mångfalden (pdf) En inspiration och några konkreta tips på hur ni kan kartlägga mångfalden i er organisation.

Rekrytera mångfald - Att rekrytera inkluderande i ideella organisationer (pdf) Med denna skrift vill vi ge dig och din organisation ny inspiration, övningar, utmaningar samt verktyg att jobba med för att undanröja potentiella hinder, för att kunna inkludera fler.

Dina privilegier (pdf) Med den här mallen kan du få syn på om du själv får privilegier. Titta på mallen och fundera på vilka normer du passar in på.

Swotanalys: 

En Swot hjälper dig att identifiera din verksamhets styrkor, svagheter, hinder och hot. En mall för att inventera vilka möjligheter som finns för dig att driva ett framgångsrikt arbete.  

Guide nå nya målgrupper (pdf) Syftet med den här mallen är att hitta nya platser att vara på och ta fram förslag på nya sätt att rekrytera.

Handlingsplan (pdf) För att verkligen se till att saker blir av, behöver ni göra en gemensam plan med konkreta aktiviteter.

Engagemang och motivation

Så får du volontärer att trivas (filmklipp) Många organisationer undrar hur de kan nå fler volontärer och hur de kan få dem att trivas och stanna kvar i organisationen. I den här videon ger vi dig några korta tips som du kan använda dig av.
Så motiverar du volontärer i sitt ideella engagemang (filmklipp) Tips på hur du kan motivera volontärer i din ideella organisation.
Drivkraft: Så motiverar du och behåller volontärer (pdf) Vad driver människor att engagera sig ideellt? Och hur kan du som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontärer att upptäcka och uttrycka sin egen drivkraft och motivation?
Guide med exempel på frågor som kan vara användbara i uppföljning med volontärerna och deras insatser.
Intervjuguide vid avslutningssamtal (pdf) Guide som kan vara användbar vid avslutning med volontärerna och deras insatser.
Ungt Engagemang – Att göra skillnad (pdf) Nutid blandas med dåtid: i skriften möter vi ett ungdomsinitiativ som vill bygga skolor i Tibet och vi träffar 97-åriga Gösta Vestlund som berättar om ungt engagemang på hans tid.

Utvärdering och riskhantering

Enkätmall för utvärdering av volontärverksamheten (pdf) Enkätmall som kan användas som den är eller inspireras av för utvärdering av hela er volontärverksamhet.
Riskhantering: Ökad trygghet för organisationen, volontärerna och deltagarna i verksamheten (pdf) Riskhantering handlar om hur vi skapar trygghet för volontärerna, för deltagarna i verksamheten och för organisationen i stort. Skriften introducerar till ämnet riskhantering.
Professionalisering: Ökade krav på volontärer och volontärsamordnare (pdf) Hur får vi volontärer att gå våra utbildningar eller komma på handledningen? Vilka krav kan vi ställa på volontärerna? Hur ser relationen mellan anställda och ideella ut? Och hur professionella ska vi bli?