Volontärbyråns handböcker och checklistor

Här har vi samlat material om ideellt engagemang som vi hoppas att du och din organisation kan ha nytta av. Det är handböcker, mallar, checklistor och skrifter som kan användas till att utveckla arbetet med frivilliga.

Volontärbyråns handböcker och checklistor

Kunskap och tips till dig som vill veta mer om ideellt engagemang 

Här har vi samlat en rad handböcker och checklistor - allt från hur du lägger grunden till framgångsrika volontärverksamheter, vikten av mångfald och inkludering, engagemang och motivation till hur föreningen kan hantera och förebygga risker. Låt dig inspireras!

Volontärbyråns handböcker för dig som leder volontärer

Volontärbyrån har genom året tagit fram handböcker för dig som är aktiv i föreningslivet och för dig som leder volontärer. Alla våra böcker, rapporter och tidskrifter hittar du här.
Böcker och rapporter om ideellt engagemang

Volontärbyråns webbkurser om ideellt engagemang

Volontärbyråns webbkurser är kostnadsfria och bygger på våra utbildningar och material. Här kan du ta del av användbara tips och få råd om att ta hand om och samordna volontärer. Kika in när det passar dig!
 Läs mer om våra webbkurser här

Starta upp och lägg grunden för verksamheten

Checklista och mall för volontärpolicy. Förenklat kan volontärpolicyn beskrivas som den minsta gemensamma nämnaren för alla de som engagerar sig ideellt i organisationen. Policyn hjälper också till att identifiera både fördelar och utmaningar, och kan bli grunden och ramverket för en hållbar och framgångsrik volontärverksamhet.
Volontärpolicy, mall med checklista.pdf
   
Guide för att kartlägga volontärverksamheten. Med denna guide får du hjälp att kartlägga och fundera igenom volontärverksamheten och volontärsamordnarrollen i din organisation.
Kartlägg verksamheten, guide.pdf

Rekrytera frivilliga

Jämställd rekrytering - Att skapa en jämnare fördelning av kvinnor och män i ideella styrelser.
En skrift framtagen inom projektet "Aktivt medborgarskap oavsett kön".  Med denna skrift hoppas vi att det ska hjälpa dig och din förening att bli mer jämställda, när det gäller representation av personer på beslutsfattande positioner, oavsett om ni i dagsläget främst når män eller kvinnor.
Jämställd rekrytering.pdf

Formulera ideella uppdrag. Mallen är en hjälp för att på ett tydligt sätt beskriva vad frivilliga kan göra i er förening, dvs. att göra uppdragsbeskrivningar.
Formulera volontäruppdrag, mall.pdf

Volontärrekrytering. Vad behöver vi volontärer till? Hur får vi dem att göra rätt saker? Och hur hittar vi dem? I denna skrift hjälper vi dig att formulera svaren och därmed lägga grunden för en lyckad rekrytering.
Volontärrekrytering.pdf

Intervjuguide vid rekrytering av frivilliga. Guiden ger exempel på frågor som kan vara till nytta vid ditt första samtal med de frivilliga innan de engagerar sig.
Intervjuguide vid rekrytering.pdf

Intervjuguide vid referenstagning. Guiden ger exempel på frågor du kan använda om du vill kolla upp volontärernas referenser.
Intervjuguide vid referenstagning.pdf

Mångfald och inkludering

Ett engagemang för alla - Guide för ökad tillgänglighet. Har alla samma möjlighet att engagera sig ideellt? Volontärbyrån har skapat denna guide för dig som vill ta första steget att bli en mer tillgänglig organisation för personer med olika typer av funktionsvariationer. Här hittar bland annat  konkreta tips för ökat tillgänglighet i den fysiska miljön som skapar en mer inkluderande förening.
Ett engagemang för alla.pdf
Välkomna fler i er förening. En snabbguide om hur ni kan arbeta målmedvetet med att inkludera fler i er organisation. Hur uppfattar den som är ny er förening och hur kan ni ge er själva bättre förutsättningar för att den nya volontären kommer att stanna och vilja vara kvar i er förening?
Välkomna fler i er förening.pdf

Ideell mångfald – Att välkomna alla i vår verksamhet. En skrift om hur ideella organisationer kan arbeta med mångfaldsfrågor, om hur en   gör en kartläggning i sin organisation. I skriften finns konkreta tips och diskussionsunderlag för att arbeta med mångfald.
Ideell mångfald.pdf

Kartlägg mångfalden.  Ett första steg för att öppna upp för mångfald och engagemang kan vara att kartlägga vilka som är ideellt engagerade hos er idag och varför just de har valt er organisation. Här hittar du inspiration och några konkreta tips på hur ni kan kartlägga mångfalden i er organisation.
Kartlägg mångfalden.pdf

Rekrytera mångfald - Att rekrytera inkluderande i ideella organisationer. Med denna skrift vill vi ge dig och din organisation ny inspiration, övningar, utmaningar samt verktyg att jobba med för att undanröja potentiella hinder, för att kunna inkludera fler.
Rekrytera mångfald.pdf

Dina privilegier. Med den här mallen kan du få syn på om du själv får privilegier. Titta på mallen och fundera på vilka normer du passar in på.
Dina privilegier, mall.pdf

Swotanalys. En Swot hjälper dig att identifiera din verksamhets styrkor, svagheter, hinder och hot. En mall för att inventera vilka möjligheter som finns för dig att driva ett framgångsrikt arbete.
Swotanalys.pdf

Nå nya målgrupper.  Denna guide ska hjälpa dig att få en översiktlig bild av föreningars arbete med rekrytering av ideella. Syftet med den här guiden är att hitta nya platser att vara på och ta fram förslag på nya sätt att rekrytera.
Nå nya målgrupper, mall.pdf

Handlingsplan.  Ni samtalar kring många bra idéer – men sen då? För att verkligen se till att saker blir av, behöver ni göra en gemensam plan med konkreta aktiviteter. Här hittar du en mall för att enkelt synliggöra ert nästa steg med syfte, mål och ansvarig.
Handlingsplan, mall.pdf

Engagemang och motivation

Så får du volontärer att trivas. Många organisationer undrar hur de kan nå fler volontärer och hur de kan få dem att trivas och stanna kvar i organisationen. I den här videon ger vi dig några korta tips som du kan använda dig av. 
Så får du volontärer att trivas (filmklipp)

Behåll engagerade volontärer. Tips på hur du kan motivera volontärer i din ideella organisation.
Så motiverar du volontärer i sitt ideella engagemang (filmklipp)

Hitta din unika drivkraft och motivation. Vad driver människor att engagera sig ideellt? Och hur kan du som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontärer att upptäcka och uttrycka sin egen drivkraft och motivation?
Drivkrafter.pdf

Följ upp volontären och dess insatser. Guide med exempel på frågor som kan vara användbara i uppföljning med volontärerna och deras insatser.
Intervjuguide vid uppföljningssamtal.pdf

Avslutningssamtal. Ibland skiljs era vägar åt men innan ni avslutar ert gemensamma arbete är det bra att ha ett avslutningssamtal. Volontären sitter kanske på värdefull information, tankar och idéer för er organisations utveckling. Tänk även på att volontären kommer fortsätta vara en ambassadör för er. Guide som kan vara användbar vid avslutning med volontärerna och deras insatser.
Intervjuguide vid avslutningssamtal.pdf

Ungt Engagemang – Att göra skillnad Nutid blandas med dåtid: i skriften möter vi ett ungdomsinitiativ som vill bygga skolor i Tibet och vi träffar 97-åriga Gösta Vestlund som berättar om ungt engagemang på hans tid.
Ungt engagemang.pdf

Utvärdering och riskhantering

Utvärdera er verksamhet. Enkätmall som kan användas som den är eller inspireras av för utvärdering av hela er volontärverksamhet.
Utvärdera verksamheten, mall.pdf
Skapa ökad trygghet för organisationen, volontärerna och deltagarna i verksamheten Riskhantering handlar om hur vi skapar trygghet för volontärerna, för deltagarna i verksamheten och för organisationen i stort. Skriften introducerar till ämnet riskhantering.
Riskhantering.pdf
Hitta balansen mellan engagemanget men ändå vara professionella i er organisation. När organisationer rör sig mot en alltmer professionaliserad verksamhet skapar det en mängd praktiska avvägningar för volontärsamordnaren. Hur får vi volontärer att gå våra utbildningar eller komma på handledningen? Vilka krav kan vi ställa på volontärerna? Hur får vi volontärer att gå våra utbildningar eller komma på handledningen? Vilka krav kan vi ställa på volontärerna? Hur ser relationen mellan anställda och ideella ut? Och hur professionella ska vi bli?
Professionalisering.pdf
 

Läs mer