Volontärbyråns handböcker och checklistor

Här har vi samlat material om ideellt engagemang som vi hoppas att du och din organisation kan ha nytta av. Det är handböcker, mallar, checklistor och skrifter som kan användas till att utveckla arbetet med frivilliga.

Volontärbyråns handböcker och checklistor

Kunskap och tips till dig som vill veta mer om ideellt engagemang 

Här har vi samlat en rad handböcker och checklistor - allt från hur du lägger grunden till framgångsrika volontärverksamheter, vikten av mångfald och inkludering, engagemang och motivation till hur föreningen kan hantera och förebygga risker. Låt dig inspireras!

Volontärbyråns handböcker för dig som leder volontärer

Volontärbyrån har genom året tagit fram handböcker för dig som är aktiv i föreningslivet och för dig som leder volontärer. Alla våra böcker, rapporter och tidskrifter hittar du här.
Böcker och rapporter om ideellt engagemang

Volontärbyråns webbkurser om ideellt engagemang

Volontärbyråns webbkurser är kostnadsfria och bygger på våra utbildningar och material. Här kan du ta del av användbara tips och få råd om att ta hand om och samordna volontärer. Kika in när det passar dig!
 Läs mer om våra webbkurser här

Starta upp och lägg grunden för verksamheten

Checklista och mall för volontärpolicy. Förenklat kan volontärpolicyn beskrivas som den minsta gemensamma nämnaren för alla de som engagerar sig ideellt i organisationen. Policyn hjälper också till att identifiera både fördelar och utmaningar, och kan bli grunden och ramverket för en hållbar och framgångsrik volontärverksamhet.

Ladda ner checklistan och mallen här.
 
Guide för att kartlägga volontärverksamheten. Med denna guide får du hjälp att kartlägga och fundera igenom volontärverksamheten och volontärsamordnarrollen i din organisation.
Kartlägg verksamheten, guide.pdf

Rekrytera frivilliga

Formulera ideella uppdrag. Mallen är en hjälp för att på ett tydligt sätt beskriva vad frivilliga kan göra i er förening, dvs. att göra uppdragsbeskrivningar.
Formulera volontäruppdrag, mall.pdf


Intervjuguide vid rekrytering av frivilliga. Guiden ger exempel på frågor som kan vara till nytta vid ditt första samtal med de frivilliga innan de engagerar sig.
Intervjuguide vid rekrytering.pdf

 

Inkludering

Ett engagemang för alla - Guide för ökad tillgänglighet. Har alla samma möjlighet att engagera sig ideellt? Volontärbyrån har skapat denna guide för dig som vill ta första steget att bli en mer tillgänglig organisation för personer med olika typer av funktionsvariationer. Här hittar bland annat  konkreta tips för ökat tillgänglighet i den fysiska miljön som skapar en mer inkluderande förening.
Ett engagemang för alla.pdf
   

Utvärdering

Utvärdera er verksamhet. Enkätmall som kan användas som den är eller inspireras av för utvärdering av hela er volontärverksamhet.
Utvärdera verksamheten, mall.pdf


Läs mer