Användarvillkor för samordnare

Volontärbyrån godkänner endast ideella organisationer (ideella föreningar, ideella stiftelser och trossamfund) med ett organisationsnummer som visar detta. Vi godkänner inte politiska partier, aktiebolag, ekonomiska föreningar eller andra bolagsformer samt offentliga verksamheter. Verksamheten ska värna demokratiska fri- och rättigheter. Vår grundsyn på ideellt engagemang är att det utgår från andra värden än ekonomiska värden och att det ska gå att engagera sig i uppdragen vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning. 

Kontot är personligt
Alla konton på Volontärbyrån är personliga och du som användare är ansvarig för innehållet i dina uppdrag och för informationen du angett i ditt användarkonto. När en person söker ditt uppdrag får den automatiskt ett mejl med de kontaktuppgifter som du fyllt i ditt användarkonto (namn, mejl, telefonnummer och titel) så att den kan komma i kontakt med dig. Därför är det viktigt att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Uppdrag
Du får enbart annonsera efter volontärer till helt ideella uppdrag i Sverige. Uppdragen ska vara oavlönade/oarvoderade. Däremot tillåts ersättning för att täcka volontärernas kostnader samt arvodering för styrelseuppdrag. Vissa styrelseuppdrag kan dock vara mera omfattande och det är upp till föreningen själv att sätta en rimlig nivå för arvoden till sina förtroendevalda. Vi godkänner inte praktikplatser eller uppdrag som enbart genomförs utomlands. För att skydda dig så godkänner vi inte att du skriver kontaktuppgifter direkt i uppdraget. Uppdrag som kan verka stötande eller kränkande godkänns inte.

Intresseanmälningar
Personer som är intresserade av det uppdrag du publicerat skickar in en intresseanmälan via ett formulär på sajten. Det är viktigt att du snabbt svarar alla som skickat intresseanmälningar, även de personer som inte är aktuella för uppdraget. Alla intresseanmälningar syns på ditt konto och du får även ett mejl för varje intresseanmälan. Du får endast använda personernas uppgifter i samband med uppdraget de intresserat sig för.
Du får inte använda uppgifterna till något annat ändamål.

Mer information

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla [email protected] eller ring 08-24 14 00.