Guide för uppdragsannons

Här kan du läsa om vad som är bra att tänka på när du gör en uppdragsannons på Volontärbyrån.

För att underlätta för de ni vill nå är det viktigt att det är tydligt vad engagemanget innebär. Genom att formulera en tydlig uppdragsannons underlättar det för de sökande att veta om det är ett uppdrag som passar och ni kan hitta fler volontärer som är intresserade av ert uppdrag. Här kan du läsa våra tips om vad du skriver vid respektive del i det färdiga formulär som du använder här på Volontärbyrån när du skapar uppdragsannonser. 


Att tänka på när du skriver uppdragsannonser

Rubriken 

Väck intresse med en kort rubrik som sammanfattar kärnan i uppdraget. Genom att skapa en beskrivande rubrik kan ni fånga intresse och lockar volontären till att läsa mer om ert uppdrag.

Beskrivningen

Genom att beskriva uppdraget så konkret och avgränsat som möjligt kan ni hitta fler volontärer som är intresserade av ert uppdrag. Se över om annonsen är tydlig och informationen lätt att förstå. Använd gärna styckesindelningar och tydliga rubriker för att underlätta för den som läser annonsen. Det vi ofta ser är att personer har tre grundläggande frågor som de vill ha svar på innan de engagerar sig. Vi på Volontärbyrån kallar dem för Volontärens tre frågor. 
Formulera gärna annonsen så att den besvarar dessa tre frågor: 

  1. Vad är uppgiften? Ge en så tydlig bild som möjligt av vad volontären förväntas göra och hur det går till. Tydliga och välavgränsade uppdrag gör det lättare för volontärerna att ta beslut om de är intresserade av att engagera sig i just detta uppdrag. 
  2. Vad får jag tillbaka? Ge gärna exempel på vad som gör det roligt och intressant att vara volontär hos er. Volontärer vill även gärna veta syftet med uppdraget och hur de är med och bidrar.
  3. Vilka villkor finns det för att engagera sig? Är det nödvändigt att ha specifika kunskaper eller erfarenheter för att kunna söka uppdraget? Skriv exempelvis om det krävs viss utbildning eller erfarenhet för att göra uppdraget, såsom språkkunskaper eller körkort. Gör skillnad på vad som är krav och önskemål och om det inte behövs någon särskild förkunskap, skriv gärna det. Skriv även om ni erbjuder volontären introduktion eller utbildning. 

Minsta åtagande

Tydlighet kring hur mycket tid den frivilliga förväntas lägga på sitt uppdrag hjälper intresserade volontärer att veta om de har möjlighet att engagera sig hos er eller inte. Har ni någon minsta insats som ni önskar att volontären genomför under sitt uppdrag skriver ni detta här. Det kan vara antal timmar per vecka, månad eller år. Ni kan även skriva om det är flexibelt och något ni kommer överens om tillsammans. 

När och var uppdraget sker

Skriv om uppdraget sker på en specifik plats eller om platsen varierar. Skriv gärna ut adress och information såsom närhet till busshållplats eller parkeringsmöjligheter. Det hjälper den som läser uppdraget att veta hur man kan ta sig dit och kan vara avgörande för personer som använder rullstol eller har nedsatt syn. 

Tillgänglighet  

Om ni har möjlighet att erbjuda olika tillgänglighetsanpassningar som hörslinga, tillgänglig entré eller liknande så kan ni använda tillgänglighetsboxarna som finns i formuläret när du lägger in ett uppdrag. Ni kan även använda fritextrutan för att beskriva hur ni jobbar med tillgänglighet, eller vilka möjligheter till extra stöd eller anpassningar ni kan erbjuda för att möjliggöra för fler volontärer att söka. Läs gärna mer om tillgänglighet här

Som grund till en uppdragsannons rekommenderar vi att man gör en uppdragsbeskrivning. Här hittar du vår mall för detta. 

Tips! Uppdrag på engelska 

Du kan lägga in ett uppdrag så det även syns på den engelska delen av vår förmedling. Du skapar ett nytt uppdrag som vanligt. I det översta fältet i uppdragsformuläret kan du välja språk. Välj där Engelska och skriv sedan i de olika fälten av uppdragsannonsen på engelska. På så vis syns uppdraget för fler som kanske väljer att söka på sajten på engelska och ni kan nå ut till fler.   

Tips! Dela upp flera uppdrag i olika annonser 

Skapa separata annonser om ni söker volontärer till flera olika uppdrag. Vår förmedling fungerar så att volontärerna ska kunna söka efter uppdrag som passar med vår filtreringsfunktion. Med flera uppdrag i samma annons så fungerar inte denna funktion och det blir också svårare för er att hitta rätt person till era uppdrag.