Utbildningar och evenemang

Volontärbyrån utbildar i frågor om ideellt engagemang. Vi har också handböcker och material för kompetensutveckling på egen hand.

Utbildningar och evenemang

Kommande utbildningar och evenemang

Samordna ideella - Digital utbildning

Plats Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. Du deltar via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Mer information samt instruktion om hur du ansluter skickas ut i god tid innan utbildningen.

Våra utbildningar i att leda ideella i föreningslivet

Samordna ideella

En utbildning om hur ni skapar förutsättningar för en verksamhet där volontärer trivs och utvecklas.

Inkludera ideella

En utbildning som synliggör din organisations interna normer och ger er verktyg för att inkludera fler.