Utbildningar och evenemang

Volontärbyrån utbildar i frågor om ideellt engagemang. Vi har också handböcker och material för kompetensutveckling på egen hand.

Utbildningar och evenemang

Kommande utbildningar och evenemang

Våra utbildningar