Volontärbarometern 2024

Den nittonde upplagan av Volontärbarometern är här – fylld med spännande statistik, berättelser om engagemang och trendspaningar.

Volontärbarometern 2024

Det ekonomiska läget har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt, samtidigt som samhällsläget ökar motivationen att vilja bidra. Det visar Volontärbyråns årliga rapport om det ideella engagemanget.

I årets Volontärbarometer framkommer att det förändrade ekonomiska läget med ökad inflation, höjda räntor och lågkonjunktur har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt. En av tio volontärer uppger att de inte haft möjlighet att engagera sig ideellt med anledning av försämrad privatekonomi. De säger också att volontäruppdrag har dragits tillbaka på grund av minskad finansiering hos organisationen. Fyra av tio organisationer anger att det ekonomiska läget påverkat verksamheten med volontärer negativt, exempelvis att de har mindre resurser att samordna och rekrytera volontärer.

Men trots det förändrade ekonomiska läget uppger hela 75 procent av volontärerna att deras engagemang förblir oförändrat. Många säger att de känner sig mer motiverade att bidra under samhällskriser och lågkonjunkturer, då ens ideella insatser behövs som mest. Hela 95 procent av volontärerna säger att de vill engagera sig ideellt kommande år.

Höjdpunkter från Volontärbarometern 2024

92 % av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.
89 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget.
84 % upplever att de känner gemenskap och får nya vänner genom sitt engagemang. 
57 % av volontärerna känner sig mindre ensamma tack vare engagemanget.

Om Volontärbarometern

Volontärbarometern utkommer i år för nittonde året i rad. Årets undersökning genomfördes i februari och mars 2024 genom en enkät som skickades ut till alla de 7 141 personer som hade sökt ett volontäruppdrag på volontarbyran.org under 2023. Totalt svarade 1 880 personer på enkäten. Ytterligare en enkät skickades ut till alla samordnare hos de organisationer som använt Volontärbyrån för att söka frivilliga eller som gått en av våra utbildningar under 2023. 375 föreningsrepresentanter svarade på enkäten.

Ladda ned tidigare upplagor av Volontärbarometern nedan

Läs mer