673 volontäruppdrag

Varje år gör Volontärbyrån enkätundersökningar bland alla som använt vår förmedling, såväl volontärer som organisationer. Resultaten samlar vi i vår rapport Volontärbarometern, tillsammans med trendspaningar och berättelser om ideellt engagemang.

Ladda ner Volontärbarometern 2020 här.

 

Varannan vuxen svensk är ideellt engagerad, och det ideella engagemanget visar inga tecken på att minska. Speciellt under coronakrisen har flera tusentals människor engagerat sig, och många upplever att det är mycket positivt att kunna göra något konkret för att hjälpa till. De som engagerar sig känner sig mindre ensamma, mår bättre och upplever att de får  ett mer meningsfullt liv. Det finns ett stort intresse och önskan att framöver engagera sig mer i klimatfrågor. Det visar en ny rapport om det ideella engagemanget före och under coronapandemin som Volontärbyrån har tagit fram.

-Vi har tagit tempen på det ideella engagemanget under 2019 och även följt upp ideella insatser under coronakrisen. Det är slående hur mycket det ideella engagemanget ger människor – gemenskap, meningsfullhet och en chans att påverka samhällsutvecklingen. Sju av tio volontärer känner sig mindre ensamma tack vare sitt engagemang, och det är särskilt hoppfullt med tanke på den oroväckande ökningen av ofrivillig ensamhet, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån.

Engagemanget påverkas av coronakrisen

Hela 90 procent av organisationerna säger att de behövt pausa eller ställa i verksamhet under coronapandemin. Samtidigt har drygt var tredje organisation behövt rekrytera volontärer för att de startat aktiviteter för att hjälpa utsatta och isolerade människor under krisen. Majoriteten av organisationerna har dessutom volontärer som är i riskgrupp och som inte kunnat engagera sig, och har därför  behövt rekrytera många nya volontärer.

Ökande intresse för klimatfrågor

96 procent av volontärerna vill fortsätta att engagera sig. Var tredje volontär skulle vilja engagera sig i klimatfrågor framöver, en ökning med 20 procent jämfört med för tre år sedan. Samtidigt är det endast drygt fem procent som har engagerat sig för klimatet under 2019. Många säger att det är svårt att hitta konkreta, tydliga uppgifter och att de därför inte har engagerat sig.

-Det fantastiska engagemang som vi sett under coronakrisen har vi även sett i tidigare kriser, där människor är snabba att mobilisera för att hjälpa till. Nu säger många att de skulle vilja göra en insats för klimatet under det närmaste året. Ideella sektorn har historiskt sett ofta gett upphov till samhällsförbättrande innovationer, och en framtidsspaning är att vi kommer att se mer initiativ från civilsamhället kring klimatfrågan framöver, säger Maria Alsander.

Höjdpunkter från Volontärbarometern 2020:

95% av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget
67% känner sig mindre ensamma
40% upplever att engagemanget hjälpt dem i arbetslivet
98% upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning
97% har fått ett mer meningsfullt liv
96% vill engagera sig i framtiden
70% fler intresseanmälningar på Volontärbyrån under coronakrisen
80% säger att engagemanget i deras organisationer har ökat
30% vill engagera sig i klimatfrågor kommande år