Volontärbarometern 2022

Pensionärerna är tillbaka i engagemanget, plikten kallade många i krisen och medmänsklighet är den största drivkraften

Volontärbarometern 2022

Filmer

Nu har Volontärbarometern 2022 lanserats, Volontärbyråns årliga rapport om det ideella engagemanget. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland både volontärer och ideella organisationer.

Årets undersökning innehåller som tidigare år siffror om vad volontärer ägnat sig åt, och vad som är viktigt för de som har engagerat sig ideellt. Bland annat visar den att praktiska uppgifter dominerat och att medmänsklighet engagerat mest. 

I årets barometer har vi också fördjupat oss i effekterna av coronapandemin och vad det inneburit för ideella och ideella organisationer. Rapporten visar att fler engagerat sig fysiskt på plats, hela 57 procent 2021, i jämförelse med 41 procent 2020. Dessutom syns en uppgång i andelen äldre som engagerar sig, jämfört med förra undersökningen. I rapporten har vi även en fördjupning om engagemangets roll i arbetslivet där det bland annat framkommer att 29 procent av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt dem i arbetslivet och att 45 procent anger att personlig utveckling är ett viktigt motiv till att engagera sig ideellt. I Volontärbarometern kan du även läsa mer om engagemang och demokrati, den inre drivkraften till engagemang och vikten av ett tydligt syfte och uppgift. 

Nytt tema: Kriget i Ukraina

Den 24 februari i år invaderade Ryssland Ukraina och under de följande veckorna mobiliserades ett massivt engagemang i hela Europa. Vi har fångat det som hände bland de organisationer och volontärer i Sverige som använt Volontärbyrån. I rapporten har vi ett helt nytt kapitel om hur civilsamhället mobiliserat vid kris och om hur engagemanget för Ukraina och ukrainska flyktingar har sett ut under våren 2022. Bland annat visar rapporten att 24 procent har engagerat sig och har gjort insatser för människor på flykt och även protesterat mot kriget, engagerat sig i en frivillig försvarsorganisation eller tagit emot ukrainare i sitt hem. Hela 40 procent säger att de skulle vilja engagera sig framöver om behov finns. 

Ladda ned Volontärbarometern 2022 här.

Några höjdpunkter från Volontärbarometern 2022

93% av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.
89 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget.
29% av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet. 
80 % av volontärerna skänker även pengar till ideella organisationer. 
42 % av volontärerna vill engagera sig ideellt vid en kris eller en katastrof i Sverige. 

Topp 3 ändamål som volontärerna engagerade sig i 

Barn och ungdom 28 %
Ekonomisk/social utsatthet 25 % 
Kvinnor 20%

Topp 3 uppgifter för volontärerna 

Praktiska uppgifter 42 %
Stöd och hjälp 26%
Evenemang 21 % 

Korta nedslag från Volontärbarometern 

Många vill engagera sig i kris
Efter Rysslands invasion av Ukraina märktes ett mycket stort engagemang. Bland annat visar rapporten att 24 procent har gjort insatser för människor på flykt, engagerat sig i en frivillig försvarsorganisation eller tagit emot ukrainare i sitt hem. Hela 40 procent säger att de skulle vilja engagera sig framöver om behov finns. 

Medmänsklighet den främsta drivkraften
Att hjälpa och stödja andra, göra något konkret och påverka samhället i en positiv riktning. Det är volontärernas främsta drivkrafter till engagemang. Däremot är meriter till cv eller en känsla av plikt eller skuld sällan det som motiverar till engagemang. I kris framträder dock pliktmotivet mycket tydligare, vilket synts när människor beskrivit engagemanget i samband med Ukraina.

Pandemins effekter klingar av
Rapporten visar att fler engagerat sig fysiskt på plats, hela 57 procent 2021, i jämförelse med 41 procent 2020 när många engagerade sig digitalt. Dessutom syns en uppgång i andelen äldre som engagerar sig, jämfört med förra undersökningen.

Om Volontärbarometern 

Volontärbarometern utkommer i år för sjuttonde året i rad. Årets undersökning genomfördes i mars 2022 genom en enkät som skickades ut till alla de 6 856 personer som hade sökt ett volontäruppdrag på Volontärbyråns hemsida under 2021. Totalt 1 246 personer svarade på enkäten. Ytterligare en enkät skickades ut till alla samordnare hos de organisationer som använt Volontärbyrån för att söka frivilliga eller som gått en av våra utbildningar under 2021. 261 (av totalt 961) organisationsrepresentanter svarade på enkäten. Vi gjorde även ytterligare en enkät i slutet av april/början av maj för att följa upp engagemanget för Ukraina. 1092 volontärer och 254 organisationer svarade på den enkäten. 

Ladda ned våra tidigare Volontärbarometrar nedan

Läs mer