Samarbeta med Volontärbyrån

Är ni en kommun som vill uppmuntra lokalt engagemang? Vill ni som företag engagera era medarbetare? Har din organisation behov av en skräddarsydd utbildning om ideellt engagemang? Då kanske vi ska samarbeta!

Samarbeta med Volontärbyrån
Volontärbyrån har mångårig erfarenhet av den ideella sektorns förutsättningar och av vad som motiverar och engagerar människor. Vad har ni för behov och önskemål? Hur kan vår kunskap om ideellt engagemang komma er till nytta?  Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans.

Har du några frågor så kontakta oss på 08-24 14 00 eller [email protected].
 

För företag

Vill ni öka engagemanget på ert företag samtidigt som ni tar ett aktivt samhällsansvar? Allt fler företag ger sina medarbetare arbetstid för ideella uppdrag.
Tillsammans med Volontärbyrån kan ert företag skapa ett eget volontärprogram, med skräddarsydd webbportal och gruppaktiviteter som gör det enkelt för era medarbetare att hitta in i ett ideellt engagemang.

Kontakta Calle Norling för att få veta mer:
070-595 77 81
[email protected] 
 

För kommuner

Vill er kommun ge stöd till det lokala föreningslivet och göra det möjligt för invånarna att enkelt engagera sig ideellt?
Genom att samarbeta med Volontärbyrån förenklar ni för invånarna att hitta ideella uppdrag hos lokala organisationerna. Samtidigt som ni underlättar för de ideella organisationerna att rekrytera frivilliga.
Vi samarbetar bland annat med Stockholms stad och Uppsala kommun.

Kontakta Calle Norling för att få veta mer:
070-595 77 81
[email protected] 

För ideella organisationer

Vill ni bli fler i er förening men vet inte hur ni hittar nya medlemmar? Söker ni nya vägar för att motivera de frivilliga i organisationen?
Volontärbyrån erbjuder skräddarsydda utbildningar och föreläsningar om hur er organisations frivilligarbete kan utvecklas. Vi kan också skapa en egen webbportal för er, exklusiv för er organisations uppdrag.

Kontakta Johan Dahlén Strömgren för att få veta mer:
070-226 32 06
[email protected]

Läs mer