Stärk det ideella engagemanget i er kommun

Bilder

Volontärbyrån har mångårig erfarenhet av att stötta kommuner och ideella aktörer som vill synliggöra möjligheterna att engagera sig i det lokala föreningslivet och få fler medborgare att hitta konkreta sätt att göra skillnad.

Ideellt engagemang ger mening till livet och skapar sociala sammanhang som leder till vänskaper och ett utökat nätverk. Dessutom förebygger och motverkar engagemanget ofrivillig ensamhet. Ett starkt föreningsliv möjliggör ett levande kulturliv och en stark lokal demokrati med möjlighet att påverka. Volontärbyrån arbetar för att öka kontakten mellan medborgare och det lokala föreningslivet och erbjuder en rad tjänster och samarbetsmöjligheter. Läs mer om hur vi jobbar och kontakta oss för att se vad som passar i just er kommun! 

Så här arbetar vi för att öka det lokala engagemanget 

Lokala föreningsnätverk  

Volontärbyrån sammanför organisationer och föreningsrepresentanter och skapar därmed förutsättningar för erfarenhetsutbyte, ökade kontakter och samarbeten i gemensamma frågor. Våra utbildare och utbildare har mångårig erfarenhet av att moderera och processleda nätverk.  

Utbildningar och föreläsningar 

Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar till organisationer inom områden som rör att rekrytera, inkludera och leda frivilliga. Volontärbyrån har utbildat föreningslivet sedan 2002 och utbildar flera hundra föreningar varje år. Exempel på utbildningar: 
  • Att leda frivilliga  
  • Fånga engagemanget 
  • Motivera och behåll frivilliga 
  • Inkludera fler i föreningslivet

Skräddarsydd engagemangsplattform 

För att på ett enkelt sätt möjliggöra för medborgare och det lokala föreningslivet att komma i kontakt med varandra har vi utvecklat en engagemangsplattform anpassad för kommuner. Den gör det smidigt att samla aktiva ideella uppdrag som medborgare kan anmäla sig till och att lyfta relevant information och inspiration. Volontärbyrån kvalitetssäkrar alla organisationer och uppdrag och ger stöd till föreningar i att formulera uppdragen. Verktyget anpassas enkelt för de lokala förutsättningarna med egna budskap, eget innehåll och är dessutom helt mobilanpassad.  

Volontärbyrån på plats lokalt 

Idag driver Volontärbyrån flera lokalkontor med syfte att göra det enklare för människor att kunna engagera sig ideellt och enklare för organisationer att komma i kontakt med fler frivilliga. Inom våra samarbeten jobbar vi med aktiv marknadsföring gentemot allmänheten och organisationer samt ger olika former av stöd och utbildningar till det lokala föreningslivet och frivilliga. När Volontärbyrån är plats kontinuerligt kan vi arbeta nära föreningslivet och löpande ge det stöd som behövs. Läs mer om våra lokala samarbeten här. 

Kontakta oss 

Är du intresserad av att utforska ett samarbete med oss? Kontakta vår Verksamhetsutvecklare, Johan Dahlén. 

Tel: 070-226 32 06
Mejl: [email protected]