Böcker och rapporter om ideellt engagemang

Läs våra populära handböcker och rapporter och utveckla dig och din organisation.

Böcker och rapporter om ideellt engagemang

Böcker och skrifter om ideellt engagemang

Böcker är alltid uppskattade - som gåva, för lärande eller som inspirationskälla.
Alla böcker finns samlade i vår webbshop, klicka här för att komma till webbshopen

Ett axplock av Volontärbyråns skrifter 

Din handbok i att leda och motivera ideellt engagemang
Denna handbok tar upp allt från rekrytering och introduktion av ideella och volontärer till hur du kan utveckla och stimulera engagemang. Köp boken här

Att inkludera fler i föreningslivet
Boken ger dig som jobbar eller är engagerad i ideella organisationer grundläggande kunskap om mångfald och normkritik. Köp boken här

Volontärbarometern – Rapport om ideellt engagemang
Läs mer om varför människor engagerar sig ideellt i vår årliga rapport. Varje år gör Volontärbyrån enkätundersökningar bland alla som använt vår förmedling, såväl volontärer som organisationer. Resultaten samlar vi i vår rapport Volontärbarometern, tillsammans med trendspaningar och berättelser om ideellt engagemang. Läs den senaste Volontärbarometern här.

Ideellt engagemang som samhällsbärare – Rapport om värdet av det ideella engagemanget
71 procent av svenskarna säger att de skulle kunna tänka sig att göra ideella insatser som exempelvis volontär, ledare eller styrelseledamot, enligt en Sifo-undersökning som Volontärbyrån gjort. Undersökningen ligger till grund för en rapport om värdet av det ideella engagemanget. Bland annat sammanfattar rapporten utbredningen av ideellt arbete i Sverige, vad engagemanget betyder för individer och olika sätt att mäta ideellt arbete i ekonomiska termer.
Ideellt engagemang som samhällsbärare.pdf


Att göra skillnad i kris – Rapport om ideellt engagemang i kris
93 procent av svenskarna säger att de kan tänka sig att ställa upp vid en kris, till exempel vid en naturkatastrof, bränder eller en ny pandemi. Men hela 56 procent säger samtidigt att de inte vet eller är tveksamma kring hur de skulle gå tillväga för att hjälpa till eller vilken organisation eller myndighet det går att vända sig till. Det visar en Sifo-undersökning som Volontärbyrån gjort, och som ligger till grund för rapporten ”Att göra skillnad i kris”, som beskriver det ideella engagemanget i Sverige i dag och vilka drivkrafter som får människor att engagera sig. Aktörer från civilsamhället och en forskare redogör för olika utmaningar för det ideella engagemanget, hur det offentliga och civilsamhället kan samverka i kris och vilka trender de ser i engagemanget.
Att göra skillnad i kris.pdf


Volontärinsatser i välfärden
Möjligheter och risker för organisering av volontärer inom eller nära det offentliga ansvaret. Minst var tredje kommun i landet rekryterar volontärer direkt till kommunala verksamheter, såsom äldreboenden, skolor och omsorg. Det visar en kartläggning som intresseorganisationen för sociala ideella organisationer, Forum, och Volontärbyrån har gjort. Läs rapporten här.

Att engagera generation Z
Viljan att nå och inkludera fler unga i ideella organisationer finns, men många föreningar tycker att det är svårt att nå detta mål. Kanske känner du igen dig? Denna guide handlar om ungas förutsättningar för ideellt engagemang och hur föreningar kan komma igång med ett mer aktivt arbete för att nå och inkludera fler unga i sina verksamheter. När vi pratar om ”unga” menar vi här den så kallade ”generation Z”, det vill säga de som tillhör dagens ungdomsgeneration i åldern 16-25 år.
Att engagera generation Z.pdf

Säg hej! Erfarenheter och tips om hur föreningar kan inkludera asylsökande volontärer
Läs mer de faktorer som hindrat asylsökande att delta i föreningslivet och få tips på hur er föreningar kan göra för att inkludera asylsökande och nyanlända i er förening.
Ladda ner ett kostnadsfritt exemplar här