Böcker och rapporter om ideellt engagemang

Köp en av våra populära handböcker eller rapporter och utveckla dig och din organisation.

Böcker och rapporter om ideellt engagemang

Köp en bok av oss

Alla böcker finns samlade i vår webbshop, klicka här för att komma till webbshopen

Ett axplock av våra skrifter 

Att leda frivilliga i föreningslivet
Denna handbok tar upp allt från rekrytering och introduktion av ideella och volontärer till hur du kan utveckla och stimulera engagemang. Köp boken här

Att inkludera fler i föreningslivet
Boken ger dig som jobbar eller är engagerad i ideella organisationer grundläggande kunskap om mångfald och normkritik. Köp boken här

Volontärbarometern – Rapport om ideellt engagemang 2021
Läs mer om varför människor engagerar sig ideellt i vår årliga rapport. Varje år gör Volontärbyrån enkätundersökningar bland alla som använt vår förmedling, såväl volontärer som organisationer. Resultaten samlar vi i vår rapport Volontärbarometern, tillsammans med trendspaningar och berättelser om ideellt engagemang. Köp ett exemplar här 

Säg hej! Erfarenheter och tips om hur föreningar kan inkludera asylsökande volontärer
Läs mer de faktorer som hindrat asylsökande att delta i föreningslivet och få tips på hur er föreningar kan göra för att inkludera asylsökande och nyanlända i er förening. Ladda ner ett kostnadsfritt exemplar här.