Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får. Finns inte informationen du letar efter? Kontakta oss på [email protected].

Vad är en volontär?
En volontär är en person som frivilligt utifrån sin egen lust och vilja engagerar sig ideellt utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar vi även andra vanliga definitioner som till exempel ideell, frivillig, ideell medarbetare, funktionär, förtroendevald och aktiva medlemmar.
Hur söker jag ett uppdrag?
Du söker volontäruppdrag genom att fylla i en intresseanmälan till de uppdrag som intresserar dig. Din ansökan skickas då till organisationen som sedan kontaktar dig.
Vilka volontärer får anmäla sitt intresse via Volontärbyrån?
Alla som vill får anmäla sitt intresse för att bli volontär genom oss. Sedan är det kontaktpersonen på organisationen som kommer överens med den som söker om ni passar för varandra. 
Kostar det något att söka och anmäla sig till ett volontäruppdrag?
 Nej, det är helt gratis att söka volontäruppdrag via Volontärbyrån. 
Hur bevakar jag ett uppdrag?
Är du intresserad av en viss typ av uppdrag eller en viss organisation? Genom att skapa en bevakning får du uppdateringar direkt till din mejladress. Du får endast mejl om det publiceras nya uppdrag. Det finns olika typer av bevakningar.

Bevaka en sökning. Efter att du gjort en sökning efter uppdrag på sidan Alla uppdrag så kan du klicka på knappen bevaka. Döp din bevakning och välj hur ofta du vill få uppdateringar. Därefter får du notifieringar om uppdrag som motsvarar dina sökfilter.

Bevaka en tagg. Är du intresserad av en viss typ av ändamål, typ av uppgift eller har krav på en viss typ av tillgänglighetsanpassning?

Bevaka en organisation. Om du har hittat en organisation du är intresserad av att engagera dig inom så kan du skapa en bevakning på uppdrag från organisationen. Gå till organisationens sida och klicka på bevakning. 
Hur många timmar måste jag engagera mig?
Det beror helt på hur mycket du vill och hur mycket tid uppdraget kräver. Det kan vara allt från flera gånger i veckan till någon gång per månad. Läs mer om vad som förväntas på uppdraget eller ta kontakt med någon på organisationen.
Kan jag ha a-kassa som volontär?
Ideellt arbete i en förening påverkar vanligtvis inte din arbetslöshetsersättning. Kontakta alltid din handläggare på a-kassan eller Arbetsförmedlingen om du är osäker.
Vad är ett ideellt uppdrag?
Ett ideellt uppdrag är de uppgifter som en ideell organisation söker frivilliga till. Det kan handla om både korta och långa uppdrag, från engångsinsatser till uppdrag som omfattar flera timmar i veckan eller månaden. 
Kostar det något för ideella organisationer att använda Volontärbyrån?
Nej, det är kostnadsfritt för ideella organisationer att annonsera på Volontärbyrån. Det kostar heller inget för volontärer att anmäla sitt intresse för era uppdrag. När det gäller våra utbildningar är vissa kostnadsfria och andra har en deltagaravgift. 
Vad är en volontärsamordnare?
Volontärsamordnaren i organisationen är den som rekryterar, leder och motiverar de frivilliga i verksamheten. Dessa uppgifter kan ligga på en person eller delas upp på flera. Andra vanliga benämningar är frivilligledare, kontaktperson och projektledare. 
Hur hanteras mina uppgifter?
När du använder Volontärbyrån som volontär/frivillig eller som representant för en ideell organisation får du lämna samtycke till att Volontärbyrån behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning (dataskyddsförordningen, GDPR samt dataskyddslagen). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med att du skickar en intresseanmälan till en organisation, anmäler dig till en utbildning eller registrerar ett volontärsamordnarkonto på Volontärbyrån. Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer samt övriga uppgifter i formulären som kan kopplas till dig som person är exempel på personuppgifter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi största försiktighet och respekt. Läs mer om hanteringen av personuppgifter här. 
Hur raderar jag mitt konto?
Om du har ett konto på Volontärbyrån kan du radera det genom att logga in och klicka på mitt konto. Längst ned på den sidan finns kontoinställningar och radera konto. Klicka på knappen radera konto och alla dina personuppgifter och kontot kommer att raderas inom 14 dagar. Du kan också ta en paus ett tag genom att klicka på pausa konto under kontoinställningar. 

Kan jag dra tillbaka min ansökan?
Om du har ett konto på Volontärbyrån kan du ta bort en anmälan genom att gå in på mitt konto. Välja intresseanmälningar och sen välja den anmälan du vill ta bort. Klicka på visa anmälan och längst ned finns en knapp som heter ta bort intresseanmälan. Klicka på den knappen och din intresseanmälan tas bort. Obs du kan inte ångra detta. Om du tar bort din intresseanmälan får du skicka in en ny om du vill ansöka igen.

Måste jag bli volontär om jag får uppdraget?
Du och organisationen kommer tillsammans överens om upplägget. Oftast sker en intervju via telefon eller på plats innan du blir volontär. Under den intervju kan du ställa alla dina frågor och organisationen kan även de ge dig upplysningar och få en uppfattning om du och uppdraget matchar. Ingen kan tvinga dig att bli volontär och du kan alltid berätta för organisationen att du inte tror att uppdraget passar dig eller ditt liv. 

Vilka slags organisationer kan jag hitta på Volontärbyrån?
Vi riktar oss till ideella föreningar, trossamfund och ideella stiftelser som värnar om demokratiska fri- och rättigheter. Det innebär att endast organisationer och uppdrag som bygger på denna värdegrund får söka volontärer via Volontärbyrån. Volontärbyrån granskar alla organisationer och uppdrag innan detta publiceras på hemsidan. 
Varför ska regioner och kommuner samarbeta med Volontärbyrån?
Många kommuner vill stödja det lokala föreningslivet eftersom det är ett sätt att stärka det lokala samhället. Genom att stödja Volontärbyrån hjälper kommunen sina lokala organisationer med något grundläggande - att rekrytera och samordna volontärer. Samarbetet gör det också enkelt för kommunens medborgare att engagera sig ideellt i något de brinner för. 
Hur finansieras Volontärbyrån?
Volontärbyrån finansieras genom olika former av samarbeten och bidrag från kommuner, företag, organisationer och stiftelser. 
Förmedlar Volontärbyrån uppdrag i utlandet?
 Nej, Volontärbyrån förmedlar enbart uppdrag i Sverige. 
Hur arbetar Volontärbyrån lokalt?
Vi utgår från vad föreningslivet har för behov i respektive kommun. Till exempel jobbar vi med utbildnings- och marknadsföringsinsatser, riktade till både föreningar och allmänheten.