Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får. Finns inte informationen du letar efter? Kontakta oss på [email protected].

Vad är en volontär?
En volontär är en person som frivilligt utifrån sin egen lust och vilja engagerar sig ideellt utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar vi även andra vanliga definitioner som till exempel ideell, frivillig, ideell medarbetare, funktionär, förtroendevald och aktiva medlemmar.
Hur söker jag ett uppdrag?
Du söker volontäruppdrag genom att fylla i en intresseanmälan till de uppdrag som intresserar dig. Din ansökan skickas då till organisationen som sedan kontaktar dig.
Vilka volontärer får anmäla sitt intresse via Volontärbyrån?
Alla som vill får anmäla sitt intresse för att bli volontär genom oss. Sedan är det kontaktpersonen på organisationen som kommer överens med den som söker om ni passar för varandra. 
Kostar det något att söka och anmäla sig till ett volontäruppdrag?
 Nej, det är helt gratis att söka volontäruppdrag via Volontärbyrån. 
Hur bevakar jag ett uppdrag?
Du kan registrera en bevakning och få information via e-post när det kommer in nya uppdrag som motsvarar dina önskemål. Om uppdraget intresserar dig är det bara att klicka på länken i mejlet och sedan fylla i din intresseanmälan direkt på nätet. 
Hur många timmar måste jag engagera mig?
Det beror helt på hur mycket du vill och hur mycket tid uppdraget kräver. Det kan vara allt från flera gånger i veckan till någon gång per månad. Läs mer om vad som förväntas på uppdraget eller ta kontakt med någon på organisationen.
Kan jag ha a-kassa som volontär?
Ideellt arbete i en förening påverkar vanligtvis inte din arbetslöshetsersättning. Kontakta alltid din handläggare på a-kassan eller Arbetsförmedlingen om du är osäker.
Vad är ett ideellt uppdrag?
Ett ideellt uppdrag är de uppgifter som en ideell organisation söker frivilliga till. Det kan handla om både korta och långa uppdrag, från engångsinsatser till uppdrag som omfattar flera timmar i veckan eller månaden. 
Kostar det något för ideella organisationer att använda Volontärbyrån?
Nej, det är kostnadsfritt för ideella organisationer att annonsera på Volontärbyrån. Det kostar heller inget för volontärer att anmäla sitt intresse för era uppdrag. När det gäller våra utbildningar är vissa kostnadsfria och andra har en deltagaravgift. 
Vad är en volontärsamordnare?
Volontärsamordnaren i organisationen är den som rekryterar, leder och motiverar de frivilliga i verksamheten. Dessa uppgifter kan ligga på en person eller delas upp på flera. Andra vanliga benämningar är frivilligledare, kontaktperson och projektledare. 
Vilka slags organisationer kan jag hitta på Volontärbyrån?
Vi riktar oss till ideella föreningar, trossamfund och ideella stiftelser som värnar om demokratiska fri- och rättigheter. Det innebär att endast organisationer och uppdrag som bygger på denna värdegrund får söka volontärer via Volontärbyrån. Volontärbyrån granskar alla organisationer och uppdrag innan detta publiceras på hemsidan. 
Varför ska regioner och kommuner samarbeta med Volontärbyrån?
Många kommuner vill stödja det lokala föreningslivet eftersom det är ett sätt att stärka det lokala samhället. Genom att stödja Volontärbyrån hjälper kommunen sina lokala organisationer med något grundläggande - att rekrytera och samordna volontärer. Samarbetet gör det också enkelt för kommunens medborgare att engagera sig ideellt i något de brinner för. 
Hur finansieras Volontärbyrån?
Volontärbyrån finansieras genom olika former av samarbeten och bidrag från kommuner, företag, organisationer och stiftelser. 
Förmedlar Volontärbyrån uppdrag i utlandet?
 Nej, Volontärbyrån förmedlar enbart uppdrag i Sverige. 
Hur arbetar Volontärbyrån lokalt?
Vi utgår från vad föreningslivet har för behov i respektive kommun. Till exempel jobbar vi med utbildnings- och marknadsföringsinsatser, riktade till både föreningar och allmänheten.