Ändamål

Upplysning och folkbildning

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Upplysning och folkbildning”

Utbildningscenter för integration (UCI)

UCI är en organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för ett rättvist och mänskligt samhälle, medkänsla oc...

Area Göteborg

Global Utmaning

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling genom långsiktiga lösningar på utmaningar inom de ekologisk...

Make a Change

Make a Change är en ideell icke vinstdrivande förening som kämpar mot mobbning bland barn, unga och vuxna. ​Barn, unga och vuxna skall kä...

Area Stockholm

Andra ändamål