Ändamål

Upplysning och folkbildning

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Upplysning och folkbildning”

Stockholm Filmfestival Junior

Stockholms filmfestival Junior är festivalen för publiken mellan 6-16 år. Vår målsättning är att bredda det svenska filmutbudet med nyska...

Area Stockholm

ABF, Östergötland

ABF Östergötland arrangerar studiecirklar både för allmänheten och tillsammans med medlemsorganisationerna och de organisationer vi har s...

Area Linköping

Swedish JobTech

Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska ...

Area Haninge

Andra ändamål