Ändamål

Politisk påverkan

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Politisk påverkan”

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige. Vi tror att internationellt samarbete är en förutsättning fö...

Area Stockholm

Uppsala Kvinnojour

 Uppsala Kvinnojour är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell feministisk förening som arbetar fristående från statliga och kommu...

Area Uppsala
Area 1

Andra ändamål