Amnesty International — Malmö

Engagera dig för kvinnors rättigheter i Malmö!

Beskrivning

Intresserar du dig för kvinnors rättigheter? Då har du chansen att få vara del av en nystartad kvinnorättsgrupp som kommer att jobba med Amnestys aktioner och kampanjer som rör kvinnors rättigheter runt om i världen. 

Fokus kan vara allt ifrån kvinnliga människorättsförsvarare, till sexuella och reproduktiva rättigheter och frihet från våld. 

Gruppen själv bestämmer hur den vill arbeta, filmkvällar med samtal, aktion på stan, seminarier, synas på festivaler, samarbeta med andra organisationer som lyfter frågan eller så har du kanske egna idéer.

Välkommen med din ansökan! 

Minsta åtagande

2 timmar i månaden

När och var sker uppdraget

Gruppen har sina möten kvällstid på Amnestys kontor i Malmö. När exakt bestämmer medlemmarna i gruppen.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag