Uppsala Kvinnojour — Uppsala

Stötta oss i kampen mot mäns våld mot kvinnor: Bli volontär!

Beskrivning

Vill du engagera dig i arbetet mot mäns våld mot kvinnor? 
Bli volontär, eller aktiv medlem hos Uppsala kvinnojour! 


Som volontär, eller aktiv medlem, i Uppsala kvinnojour arbetar du i en av tre grupper:

  • Boendegruppen: Som aktiv medlem i boendegruppen är du boendestödjare till de kvinnor och barn som bor i jourens skyddade boenden. Att vara boendestödjare innebär att du träffar kvinnan och barnen för att göra olika aktiviteter som att fika eller gå på bio. Gruppen handleds av en av jourens kvinnofridsrådgivare. 
  • Aktivitetsgruppen: Som aktiv medlem i aktivitetsgruppen arbetar du med jourens utåtriktade arbete. Det innebär att planera och genomföra events runt exempelvis 8 mars, Kulturnatten och 25 november. Aktivitetsgruppen sprider information för att kvinnor ska veta att de kan söka stöd hos jouren, men bidrar också till jourens förändringsarbete. Gruppen handleds av jourens samordnare. 
  • Juridikjouren: Som aktiv medlem i juridikjouren arbetar du med att varannan vecka bemanna jourens juridikjour och ge juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor via telefon eller mail. Frågorna berör allt från våld till familjerätt. För att vara aktiv medlem i juridikjouren behöver du ha läst minst termin fyra på juristprogrammet. Gruppen handleds av jourens jurist. 

För att bli aktiv medlem hos Uppsala kvinnojour behöver du gå vår grundutbildning som ges en gång per år. Utbildningen hålls under fem på varandra följande lördagar och närvaro är obligatorisk vid samtliga tillfällen. 
Under grundutbildningen berörs olika teman, som mäns våld mot kvinnor, normaliseringsprocessen, att göra kön, sexuellt våld, barn som upplevt våld, våld mot särskilt sårbara grupper och juridik.
 
Varmt välkommen att söka till nästa grundutbildning och stötta oss i kampen mot ett samhälle fritt från våld! 
Tillsammans gör vi skillnad!

Minsta åtagande

10 timmar per månad

När och var sker uppdraget

På Uppsala kvinnojour eller i närområdet till Uppsala

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag