Ändamål

Integration och asylsökande

Senaste uppdragen

ABF Norra Stockholms län

Hantverkssvenska

  • Integration och asylsökande
  • Kultur
  • Upplysning och folkbildning
Plats Solna

ABF Norra Stockholms län

Sagostunder

  • Barn och ungdom
  • Integration och asylsökande
  • Social gemenskap
Plats Solna

Organisationer som arbetar med ”Integration och asylsökande”

Utbildningscenter för integration (UCI)

UCI är en organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för ett rättvist och mänskligt samhälle, medkänsla oc...

Area Göteborg

Välkommen till Värmdö

Välkommen till Värmdö är en arbetsgrupp av volontärer, som arbetar för att underlätta vardagen för och tillsammans med nyanlända människo...

Area Stockholm

Andra ändamål