Ändamål

Integration och asylsökande

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Integration och asylsökande”

Erikshjälpen Second Hand, Uppsala

Vi är en ideell barnrättsorganisation som säljer skänkta varor Second Hand. Överskottet från försäljningen används för att hjälpa barn i ...

Area Uppsala

Utbildningscenter för integration (UCI)

UCI är en organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för ett rättvist och mänskligt samhälle, medkänsla oc...

Area Göteborg

Välkommen till Värmdö

Välkommen till Värmdö är en arbetsgrupp av volontärer, som arbetar för att underlätta vardagen för och tillsammans med nyanlända människo...

Area Stockholm

Andra ändamål