Typ av uppgifter

Mentorskap

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Mentorskap”

Örnsbergs Scoutkår

Önsbergs Scoutkår är en ideell förening för barn och ungdomar i åldrarna 8 år och uppåt. Scoutkåren bedriver verksamhet fem dagar i vecka...

CoderDojo, Stockholm

CoderDojo är en irländsk, global och ideell rörelse med klubbar för barn och ungdomar som vill lära sig att programmera. Vi träffas oftas...

Area Lidingö

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Karma-Mångkulturellt Resurscentrum är en kvinnoresurscentra organisation som styrs av mammor. Vi är eldsjälar som brinner för att hjälpa ...

Area Stockholm

Andra uppgifter