Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

393 organisationer

Sortera på

1000 Möjligheter

Stiftelsen 1000 Möjligheter är en feministisk idéburen organisation som stöttar och stärker unga och arbetar förebyggande för ett jämstäl...

Area Stockholm

A Million Minds

A Million Minds är en tankesmedja som arbetar för att nyansera bilden av miljonprogrammets förorter och frigöra den potential som finns d...

Area Stockholm

ABF Halland

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vi är ett studieförbund och en mötesplats. Genom att organisera oss ...

Area Halmstad

ABF, Huddinge

Studie- och kulturverksamhet. Samarbetar med ca 100 föreningar. Anordnar språkträffar för flyktingar/invandrare. Arbetar med olika typer ...

Area Huddinge

ABF, Norra Stor-Stockholm

ABF Norra Stor-Stockholm är en mötesplats för alla som söker kunskap, gemenskap och nya upplevelser oavsett förkunskaper, kön eller ålder...

Area Järfälla

ABF, Uppsala län

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. ABF är landets största studieförbund och med mer än hundra år av fol...

Area Uppsala

AFS Interkultur Sverige

Med över 100 000 volontärer i ett 50-tal medlemsländer är AFS en av världens största internationella ideella organisationer. Tack vare fr...

Area Stockholm

ATIM Kvinno- och ungdomsjour, Malmö

ATIM står för ansvar, tillit, integritet och mod och är en idéburen organisation som startades år 2004 i Malmö. Vårt syfte är att stödja ...

Area Malmö

Africa kvinnor förening

Vi arbetar för: kapacitetsutveckling av afrikanska kvinnor, studiecirklar, seminarier, workshops, mentorskapsprojekt för jämställdhetsper...

Agera kvinnojour

Agera kvinnojours ändamål är att verka mot våld och förtryck av kvinnor och barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden. A...

Amnesty International

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare fö...

Area Stockholm
Area 9

Antidiskrimineringsbyrån, Karlskrona

Vi arbetar mot alla former av diskriminering som är förbjudna enligt svensk lag. Det är olagligt att diskriminera människor på grund av d...

Area Karlskrona

Backa systerskapet

BACKA är ett systerskap som på olika sätt stärker och lyfter ungas röster, kraft, kunskap och förmågor. Vi utbildar i  normkritik, civilk...

Area Stockholm

Barnraiser

Forge är ett projekt som stöttar ungdomar att skapa aktiviteter, engagemang och sociala nätverk runt omkring sig. Forge har sedan starten...

Bastardproduktion

Vi är en av Sveriges mest etablerade och innovativa performance och scenkonstplattformar. Vi grundades 2001 och har sedan dess skapat för...

Area Lidingö

Berättarministeriet

Som volontär hos oss är du med och möter skolklasser i våra utbildningscenter, och uppmuntrar barnen till att bli trygga i det skrivna or...

Area Stockholm