unknown

Agera kvinnojour

Agera kvinnojour

Beskrivning

Agera kvinnojours ändamål är att verka mot våld och förtryck av kvinnor och barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden. Agera kvinnojour verkar även för att förebygga våld i nära relationer. Kvinnojourens arbete utgår från ett tydligt kvinno­- och barnperspektiv. Arbetet präglas av öppenhet och respekt för alla människors lika värde. Agera kvinnojour verkar genom att bedriva verksamhet i form av telefonjour dit våldsutsatta, anhöriga och andra myndigheter kan ringa för att få stöd och rådgivning. Agera kvinnojour kan även erbjuda stödsamtal samt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Agera kvinnojour arbetar utifrån ett tydligt barnperspektiv där vi tillmötesgår varje medföljande barns enskilda behov.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

box 1173, 17224

Webbplats

agerakvinnojour.se/