Järfälla

ABF, Norra Stor-Stockholm

ABF, Norra Stor-Stockholm

Beskrivning

ABF Norra Stor-Stockholm är en mötesplats för alla som söker kunskap, gemenskap och nya upplevelser oavsett förkunskaper, kön eller ålder. ABF Norra Stor-Stockholm är en ideell organisation och kan räkna en rad stora folkrörelseorganisationer som medlemmar. Det är arbetarrörelsen, handikapprörelsen, invandrarorganisationer och PRO. Vår viktigaste uppgift är att erbjuda studiecirklar, utbildning och kulturprogram till korttidsutbildade, arbetslösa, invandrare, handikappade samt barn och ungdom.

Våra mål är:

- Att främja en demokratisk samhällsutveckling

- Att erbjuda utbildningar som stärker dina möjligheter att klara olika uppgifter inom föreningslivet, arbetslivet och i samhället.

- Att skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Box 6092, 17506

Har du någon fråga?

Kontakta ABF, Norra Stor-Stockholm

Webbplats

www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm/