Vallentuna

B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu.)

B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu.)

Beskrivning

B.A.R.N. verkar för en omdanande förändring av socionomutbildningen, socialtjänsten och därtill hörande kontrollmyndighet. Syftet är att stärka kompetensen inom socialtjänsten och därmed öka rättssäkerheten, samt att barnets bästa alltid skall sättas i första rummet. 

Det här gör B.A.R.N. 

 1. Vi hjälper ungdomar som har insatser från socialtjänsten men som ändå far illa, mår dåligt eller som upplever att deras röst inte lyssnas på eller tas hänsyn till. 
 2. B.A.R.N. bedriver kampanjer avseende omhändertagna och omplacerade barn. 
 3. Rådgivning till ungdomar, föräldrar och familjehem.
 4. B.A.R.N. stödgrupp för UNGDOM som har insatser från socialtjänsten via TikTok. 
 5. B.A.R.N. har självhjälpsgrupper för föräldrar och familjehem  som riskerar eller har fått sina barn omhändertagna eller omplacerade samt för föräldrar i vårdnadstvist
 6. B.A.R.N.-snack är ett digitalt forum där vi bjuder in gäster som antingen föreläser eller diskuterar frågor kopplade till områdena vi verkar inom. Varje B.A.R.N.-snack läggs upp på föreningens Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCcMx09T1rfoiECDfuBuSPVA?view_as=subscriber 
 7. Informationsspridning och opinionsbildning
 8. B.A.R.N.-armbandet och Inte1barntill-armbandet pärlas och säljs. 
 9. B.A.R.N. har ett "småsyskon", Inte 1 barn till. 
 10. B.A.R.N. finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och Tik.
 11. B.A.R.N. har en hemsida  www.inte1barntill.se 
 12. B.A.R.N. checklista finns i två olika versioner och har distribuerats till Sveriges samtliga socialnämnder i syfte att hjälpa till när det gäller beslut om samhällets omhändertagna barn och för att uppmärksamma ansvariga politiker på viktiga aspekter i sitt beslutsfattande. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.