unknown

Bahay Tuluyan Sweden - association for the rights of every child

Bahay Tuluyan Sweden - association for the rights of every child

Beskrivning

Föreningen är stödorganisation till Bahay Tuluyan (verksam på Filippinerna). Föreningen har som syfte att ekonomiskt och eventuellt materiellt stötta Bahay Tuluyans verksamhet för utsatta barn och ungdomar på Filippinerna. Föreningens uppgift är också att öka medvetenheten om konventionen om barnets rättigheter generellt och om Bahay Tuluyans verksamhet specifikt. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

C/O Garberg Ljusnevägen 48, 12848

Har du någon fråga?

Kontakta Bahay Tuluyan Sweden - association for the rights of every child

Webbplats

www.btsweden.se