Vårt lokala arbete i Stockholm

Bilder

Volontärbyrån har sedan 2002 bedrivit ett lokalt arbete i Stockholms stad för att främja ideella engagemang bland stadens invånare. Genom att ge stöd åt lokala föreningar och uppmuntra engagemang bland allmänheten vill vi bidra till att tillgängliggöra föreningslivet för fler.

I Stockholm genomför vi kampanjer och informationsinsatser för att uppmuntra till ideellt engagemang. Dessutom finns vi som en resurs för det lokala föreningslivet där vi bland annat erbjuder nätverksträffar, utbildningar, seminarier och dagligt råd och stöd.
Vill du veta mer om våra lokala arbeten, få råd i någon fråga kring ideellt engagemang eller samverka med oss på något sätt är du välkommen att kontakta oss. Du kan även läsa mer om våra lokala aktiviteter här nedan.

Aktiviteter i Stockholm

Nätverk

I Stockholm har vi två olika nätverksgrupper som ses ett par gånger per termin och samtalar om frågor kring samordning och rekrytering av frivilliga. Vill du delta i något av dessa nätverk eller veta mer är du varmt välkommen att mejla oss på [email protected]

Utbildning

Vi anordnar flera utbildningar löpande under året som är kostnadsfria för ideella organisationer, stiftelser och trossamfund inom Stockholms stad. Läs mer om kommande tillfällen här. 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för föreningar i Stockholm så får du inbjudningar till kommande aktiviteter och utbildningar samt del av artiklar, tips och råd kring samordning av frivilliga.