Volontärbyrån i Göteborg

Bilder

Volontärbyrån vill göra det enklare för fler göteborgare att engagera sig ideellt i Göteborgs föreningsliv. Vi har fått medel av Göteborgs stad och startar under våren upp ett lokalkontor med en medarbetare på plats i Göteborg. I Göteborg kommer vi att ha stort fokus på att stötta föreningslivet i frågor om ideellt engagemang och inspirera fler att ta steget och engagera sig.

 – Vi ser att Göteborg har ett rikt föreningsliv och en engagerad befolkning. Därför är vi övertygade om att vi har en viktig funktion att fylla lokalt med stöd, råd och utbildningar till det lokala föreningslivet i hur de kan ta tillvara det lokala engagemanget. Vi vill också jobba lokalt för att inspirera göteborgare som inte redan är ideellt engagerade att ta steget att bli det, säger Maria Alsander, Volontärbyråns generalsekreterare.  

Nätverk och utbildningar till föreningslivet 

Volontärbyrån kommer att erbjuda olika former av kompetensutveckling för föreningar i Göteborg, exempelvis i form av utbildningar, workshops och nätverksträffar. Syftet är att stödja och utveckla organisationernas arbete med att rekrytera, samordna, motivera och inkludera fler frivilliga. Vill du vara med i nätverket? Anmäl ditt intresse redan nu. 

Kommunikation för att sprida engagemanget i Göteborg 

Volontärbyrån kommer att jobba med kommunikationsinsatser i sociala medier, genom föreläsningar och mycket annat för att inspirera fler göteborgare att ta steget att engagera sig. Vi kommer att jobba för att det ska finnas fler uppdrag i Göteborg att söka via vår förmedling.  

Samverkan med Göteborgs föreningsliv – tipsa oss!  

Volontärbyrån vill samverka med lokala aktörer, vi har redan kontakt med och kommer att samverka med GFC men vill gärna ha dina tips. Finns det platser vi borde synas på? Vilka borde vi träffa? Har du idéer om hur vi kan samverka med er?
Kontakta gärna Elin Hansson via mejl eller per telefon: 072 529 50 60 Fler nyheter

Årets volontär 2022

Årets volontär 2022

Årets volontär – en utmärkelse för att hylla det ideella engagemanget.  Nominera till Årets volontär...