Volontärbyrån i Göteborg

Bilder

Volontärbyrån vill göra det enklare för fler göteborgare att engagera sig ideellt i Göteborgs föreningsliv. Med medel av Göteborgs stad startade Volontärbyrån våren 2022 upp ett lokalkontor med en medarbetare på plats i Göteborg. I Göteborg fokuserar Volontärbyrån på att stötta föreningslivet i frågor om ideellt engagemang och inspirera fler att ta steget och engagera sig.

 – Göteborg har ett rikt föreningsliv och en engagerad befolkning. Därför är vi övertygade om att Volontärbyrån har en viktig funktion att fylla lokalt med stöd, råd och utbildningar till det lokala föreningslivet i hur de kan ta tillvara det lokala engagemanget. Volontärbyrån vill också jobba lokalt för att inspirera göteborgare som inte redan är ideellt engagerade att ta steget att bli det. 

Nätverk och utbildningar till föreningslivet 

Volontärbyrån erbjuder olika former av kompetensutveckling för föreningar i Göteborg, exempelvis i form av utbildningar, workshops och nätverksträffar. Syftet är att stödja och utveckla organisationernas arbete med att rekrytera, samordna, motivera och inkludera fler frivilliga. Vill du vara med i nätverket? Anmäl ditt intresse redan nu. 

Kommunikation för att sprida engagemanget i Göteborg 

Volontärbyrån jobbar med kommunikationsinsatser i sociala medier, genom föreläsningar och mycket annat för att inspirera fler göteborgare att ta steget att engagera sig. Målet är att det ska finnas fler uppdrag i Göteborg att söka via vår förmedling.  

Samverkan med Göteborgs föreningsliv – tipsa oss!  

Volontärbyrån vill samverka med lokala aktörer, vi har redan kontakt med och kommer att samverka med GFC men vill gärna ha dina tips. Finns det platser vi borde synas på? Vilka borde vi träffa? Har du idéer om hur vi kan samverka med er?
Kontakta gärna Elin Hansson via mejl eller per telefon: 072 529 50 60 Fler nyheter

De är finalister i Årets volontär

De är finalister i Årets volontär

Nu har tolv finalister till utmärkelsen Årets volontär utsetts. Det är den ideella verksamheten Volontärbyrån som för sjunde året i rad utser Årets volontär bland 150 nomineringar från organisationer över hela Sverige. Årets volontär koras på Internationella frivilligdagen den 5 december.