Volontärbyrån får 5,4 miljoner kronor för att öka det ideella engagemanget

Bilder

Volontärbyrån tilldelas 5,4 miljoner kronor för att stärka sitt arbete för att fler människor i Sverige ska hitta in i ett ideellt engagemang. Det handlar om ett verksamhetsbidrag som syftar till att stödja och utveckla arbetet med volontärsamordning.

 – Vi vill underlätta så att ännu fler engagerar sig ideellt i Sverige. Det här bidraget är avgörande för att vi ska kunna växla upp verksamheten och hjälpa fler engagerade människor och ideella organisationer att hitta varandra, säger Anna Snell, verksamhetsledare på Volontärbyrån.

Volontärbyrån kommer att använda verksamhetsbidraget för att bland annat förbättra webbförmedlingen, utveckla utbildningar och stöd till organisationer och inte minst, att nå ut till fler organisationer och blivande volontärer.

Det nya verksamhetsbidraget
I mars 2024 fick MUCF i uppdrag av regeringen att förmedla sammanlagt 19 miljoner kronor till organisationer inom det civila samhället som arbetar med volontärsamordning. Verksamhetsbidraget syftar till att stödja volontärsamordning och därigenom ge fler människor möjlighet att engagera sig i ideell verksamhet.

Fler nyheter

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Det ekonomiska läget har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt, samtidigt som samhällsläget ökar motivationen att vilja bidra. Det visar Volontärbyråns nya rapport om det ideella engagemanget, Volontärbarometern 2024. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland volontärer och representanter för ideella organisationer.

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Även i år är Volontärbyrån en av medarrangörerna till Civilsamhällesarenan i Almedalen. Civilsamhällesarenan anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Volontärbyrån arrangerar ett panelsamtal på temat Var är de unga männen? Och hur kan vi engagera dem?

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Arvodering av ideella blir en allt vanligare fråga för föreningar. Men när vi väljer att arvodera volontärer finns det en risk att detta kan uppfattas eller misstas för ett anställningsförhållande. Om ni funderar på att arvodera tycker vi att ni ska fundera på varför. Volontärbyråns utgångspunkt är att ett ideellt engagemang är något en gör, på frivilligbasis utan att få någon ersättning för insatsen.