Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Bilder

Det ekonomiska läget har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt, samtidigt som samhällsläget ökar motivationen att vilja bidra. Det visar Volontärbyråns nya rapport om det ideella engagemanget, Volontärbarometern 2024. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland volontärer och representanter för ideella organisationer. 
 
De främsta anledningarna till att individer söker sig till ett ideellt engagemang är för att påverka samhällsutvecklingen, göra något konkret och hjälpa och stödja andra. Globala händelser, ökad populism och främlingsfientlighet lyfts fram som viktiga drivkrafter. I årets rapport ser Volontärbyrån även en fortsatt trend i att engagemang för mänskliga rättigheter, särskilt bland yngre volontärer, ökar. 
 
– Varje år engagerar sig fyra miljoner svenskar ideellt. Årets Volontärbarometer visar att engagemanget fortsatt är starkt och att det är viktigt för människor att känna att de är med och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Det ideella engagemanget är hjärtat i det svenska civilsamhället och driver positiva förändringar, både för individer och samhället som helhet, säger Anna Snell, verksamhetsledare på Volontärbyrån. 
 
I årets rapport framkommer att det förändrade ekonomiska läget med ökad inflation, höjda räntor och lågkonjunktur har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt. En av tio volontärer uppger att de inte haft möjlighet att engagera sig ideellt med anledning av försämrad privatekonomi. De säger också att volontäruppdrag har dragits tillbaka på grund av minskad finansiering hos organisationen. Fyra av tio organisationer anger att det ekonomiska läget påverkat verksamheten med volontärer negativt, exempelvis att de har mindre resurser att samordna och rekrytera volontärer. 

Men trots det förändrade ekonomiska läget uppger hela 75 procent av volontärerna att deras engagemang förblir oförändrat. Många säger att de känner sig mer motiverade att bidra under samhällskriser och lågkonjunkturer, då ens ideella insatser behövs som mest. Hela 95 procent av volontärerna säger att de vill engagera sig ideellt kommande år.

Några höjdpunkter från Volontärbarometern 2024:
92 % av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning. 
89 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget. 
84 % upplever att de känner gemenskap och får nya vänner genom sitt engagemang.  
57 % av volontärerna känner sig mindre ensamma tack vare engagemanget.

Om Volontärbarometern
Volontärbarometern utkommer i år för nittonde året i rad. Årets undersökning genomfördes i februari och mars 2024 genom en enkät som skickades ut till alla de 7 141 personer som hade sökt ett volontäruppdrag på volontarbyran.org under 2023. Totalt svarade 1 880 personer på enkäten. Ytterligare en enkät skickades ut till alla samordnare hos de organisationer som använt Volontärbyrån för att söka frivilliga eller som gått en av våra utbildningar under 2023. 375 föreningsrepresentanter svarade på enkäten.

Fler nyheter

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Även i år är Volontärbyrån en av medarrangörerna till Civilsamhällesarenan i Almedalen. Civilsamhällesarenan anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Volontärbyrån arrangerar ett panelsamtal på temat Var är de unga männen? Och hur kan vi engagera dem?

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Arvodering av ideella blir en allt vanligare fråga för föreningar. Men när vi väljer att arvodera volontärer finns det en risk att detta kan uppfattas eller misstas för ett anställningsförhållande. Om ni funderar på att arvodera tycker vi att ni ska fundera på varför. Volontärbyråns utgångspunkt är att ett ideellt engagemang är något en gör, på frivilligbasis utan att få någon ersättning för insatsen.