Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler

Bilder

Inkludera fler i föreningslivet, synliggöra engagerade personer med funktionsnedsättning och stötta föreningar att bli mer tillgängliga. Det kommer Volontärbyrån att jobba för genom det nya treåriga projektet "Engagera alla", finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Volontärbyrån tror på ett samhälle där alla människor har samma möjlighet att engagera sig för det de tycker är viktigt. Vi vill se en inkluderande demokrati där vi alla har möjlighet att utnyttja den mänskliga rättigheten föreningsfriheten för att göra insatser för oss själva eller andra. Förutsättningarna för människor att engagera sig ideellt ser dock tyvärr vitt skilda ut och där vill vi aktivt vara med och underlätta för de som vill hitta ett ideellt engagemang, men inte vet hur eller var deras insats behövs. Vi arbetar aktivt med att tillgängliggöra föreningslivet och sänka trösklarna för den som vill engagera sig, och syftet med det nya projektet är att inspirera till och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.
 
Emelie Edin, projektledare, berättar mer:

 – Såklart är det så att det finns ett stort engagemang bland personer med funktionsnedsättning, och det vill vi synliggöra och förändra bilden av vem som kan engagera sig. Vi vill också öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna engagera sig i en större bredd av föreningar. Många föreningar har utmaningar i att nå ut och veta vad som krävs av dem som förening för att inte råka utesluta personer. Vi har under flera år hjälpt föreningar att arbeta normkritiskt och inkludera fler, och nu vill vi vidareutveckla det arbetet och därmed inspirera fler till att hitta sitt ideella engagemang, säger Emelie. 

Projektets aktiviteter

Fokus under det treåriga projektet kommer att vara att inspirera till engagemang samt utveckla stöd till föreningar i hur de kan arbeta med tillgänglighet kopplat till ideellt engagemang. Vi kommer bland annat att låta volontärer med funktionsnedsättning berätta om sitt ideella engagemang för att inspirera fler att engagera sig och visa en större bredd av engagerade. Vi kommer även jobba nära dessa volontärer samt en rad föreningar inom funktionshinderrörelsen för att utveckla en utbildning och en handbok kring att tillgängliggöra föreningslivet med utgångspunkt i det ideella engagemanget. 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt?

Välkommen att höra av dig!

Emelie Edin, projektledare
[email protected]
072-700 39 30

Ebba Carlson, kommunikatör
[email protected]
073-422 74 32

Fler nyheter

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Volontärbarometern 2024: Trots ekonomiska utmaningar vill många bli volontärer

Det ekonomiska läget har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt, samtidigt som samhällsläget ökar motivationen att vilja bidra. Det visar Volontärbyråns nya rapport om det ideella engagemanget, Volontärbarometern 2024. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland volontärer och representanter för ideella organisationer.

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Även i år är Volontärbyrån en av medarrangörerna till Civilsamhällesarenan i Almedalen. Civilsamhällesarenan anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Volontärbyrån arrangerar ett panelsamtal på temat Var är de unga männen? Och hur kan vi engagera dem?