Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler

Bilder

Inkludera fler i föreningslivet, synliggöra engagerade personer med funktionsnedsättning och stötta föreningar att bli mer tillgängliga. Det kommer Volontärbyrån att jobba för genom det nya treåriga projektet "Volontärskap för alla", finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Volontärbyrån tror på ett samhälle där alla människor har samma möjlighet att engagera sig för det de tycker är viktigt. Vi vill se en inkluderande demokrati där vi alla har möjlighet att utnyttja den mänskliga rättigheten föreningsfriheten för att göra insatser för oss själva eller andra. Förutsättningarna för människor att engagera sig ideellt ser dock tyvärr vitt skilda ut och där vill vi aktivt vara med och underlätta för de som vill hitta ett ideellt engagemang, men inte vet hur eller var deras insats behövs. Vi arbetar aktivt med att tillgängliggöra föreningslivet och sänka trösklarna för den som vill engagera sig, och syftet med det nya projektet är att inspirera till och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.
 
Emelie Edin, projektledare, berättar mer:

 – Såklart är det så att det finns ett stort engagemang bland personer med funktionsnedsättning, och det vill vi synliggöra och förändra bilden av vem som kan engagera sig. Vi vill också öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna engagera sig i en större bredd av föreningar. Många föreningar har utmaningar i att nå ut och veta vad som krävs av dem som förening för att inte råka utesluta personer. Vi har under flera år hjälpt föreningar att arbeta normkritiskt och inkludera fler, och nu vill vi vidareutveckla det arbetet och därmed inspirera fler till att hitta sitt ideella engagemang, säger Emelie. 

Projektets aktiviteter

Fokus under det treåriga projektet kommer att vara att inspirera till engagemang samt utveckla stöd till föreningar i hur de kan arbeta med tillgänglighet kopplat till ideellt engagemang. Vi kommer bland annat att låta volontärer med funktionsnedsättning berätta om sitt ideella engagemang för att inspirera fler att engagera sig och visa en större bredd av engagerade. Vi kommer även jobba nära dessa volontärer samt en rad föreningar inom funktionshinderrörelsen för att utveckla en utbildning och en handbok kring att tillgängliggöra föreningslivet med utgångspunkt i det ideella engagemanget. 

I projektet ingår en referensgrupp bestående av:
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Funktionsrätt Östergötland
Fyrisgården
Attention
Unga Rörelsehindrade
Föreningen Idrott för handikappade (FIFH)

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt?

Välkommen att höra av dig!

Emelie Edin, projektledare
[email protected]
072-700 39 30

Fler nyheter

3 saker volontärer prioriterar i valet av organisation

3 saker volontärer prioriterar i valet av organisation

Vad är det som gör att vi väljer att engagera oss vissa föreningar men inte andra? I det här inlägget lyfter vi tre aspekter som är viktiga för volontärer när de söker sig till en organisation och ger tips på hur du kan tänka för att locka fler till din förening.