unknown

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Beskrivning

Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället. Vara fullt delaktig och vara med och påverka. Unga Rörelsehindrade ser möjligheterna i individens unika personlighet och erfarenhet. Målet är att personer med nedsatt rörelseförmåga ska ses som en naturlig del av samhället och mångfalden. Unga Rörelsehindrade är en demokratisk, ideell samt partipolitiskt religiöst obunden organisation. Vi samarbetar med bland annat DHR. Unga Rörelsehindrade är DHRs ungdomsförbund, vilket innebär att vi ofta arbetar kring samma frågor men från ett ungdomsperspektiv. Läger & Kursverksamhet: På Unga Rörelsehindrades läger får deltagarna träffa andra ungdomar med liknande erfarenheter. Det är viktigt att deltagarnas erfarenheter och kunskaper framhävs och att det finns möjligheter till diskussioner och intressanta möten deltagarna emellan. Det ska också finnas plats till att ta upp viktiga ämnen samt att alla ska kunna delta oavsett nedsatt rörelseförmåga.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Box 43, 12321

Har du någon fråga?

Kontakta Förbundet Unga Rörelsehindrade

Webbplats

ungarorelsehindrade.se/