Stockholm

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention

Beskrivning

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Det gör vi bland annat genom vår medlemstidning, vår facebook-sida och vårtintressepolitiska arbete. Genom Attention Utbildning erbjuder vi även utbildningar om NPF.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Förmansvägen 2, 11743

Har du någon fråga?

Kontakta Riksförbundet Attention

Webbplats

www.attention-riks.se