Lokal föreningsplattform ska göra det enklare att engagera sig

Bilder

En digital plattform som på ett enkelt och användarvänligt sätt samlar lokala föreningsaktiviteter och ideella uppdrag. Det kommer Volontärbyrån att utveckla tillsammans med Ekerö kommun i ett projekt finansierat av Vinnova.

Tillsammans med Ekerö kommun kommer vi att utveckla en pilotplattform som riktar sig till det lokala föreningslivet och invånarna på Mälaröarna. På plattformen kan lokala föreningar beskriva sin verksamhet och publicera aktiviteter och ideella uppdrag som medborgare kan anmäla sig till. Ekerös invånare ska med hjälp av plattformen kunna ta del av det samlade utbudet av aktiviteter, volontäruppdrag och information om de lokala föreningarna på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Om föreningsplattformen 

Plattformen i Ekerö byggs på Volontärbyråns digitala infrastruktur. Syftet på sikt är att kunna erbjuda plattformen till fler regioner eller kommuner som på så sätt vill främja det lokala engagemanget. Vi ser att stärkta förutsättningar för engagemang och deltagande i civilsamhället kommer att spela en betydande roll för tillit, gemenskap, krisberedskap och sociala insatser.   
"I hela Sverige samverkar kommuner med det lokala föreningslivet. Då vi skapar en struktur som kan kopieras och anpassas har plattformen stor potential att inte enbart lösa utmaningar och behov i Ekerö, utan även fungera som ett verktyg för resten av Sveriges kommuner och organisationer", säger projektledaren Calle Norling. 
För att arbetet ska vara effektivt och möjligt att genomföra under projektperioden har vi valt att fokusera på att skapa en pilot med utgångspunkt i Ekerö kommun. Vi kommer under projektets gång hämta perspektiv och testa plattformen med en referensgrupp av personer från lokala organisationer samt kommuninvånare.  

Vad ingår i plattformen? 

Vi vill synliggöra det lokala föreningslivet och visa på möjligheterna att engagera sig ideellt eller delta i en aktivitet. Vi vill även göra det lätt att se vilka föreningar och organisationer som finns i kommunen eller regionen. Plattformen kommer att vara en förlängning av Volontärbyråns nuvarande sajt och kommer att innehålla följande funktioner:  
  • Aktivitetskalender  
  • Föreningsregister 
  • Uppdragsbank av ideella uppdrag 
  • Samlingsyta för information om föreningslivet 

Varför behövs plattformen? 

Ekerö är en av Sveriges kommuner som har en lokal överenskommelse med civilsamhället och som jobbar aktivt med att stärka föreningar och organisationer i kommunen. Det lokala föreningslivet uttrycker ofta ett behov av att nå ut med sina aktiviteter, såväl till befintliga som nya målgrupper. En stor utmaning är att nå grupper som står längre ifrån engagemang och delaktighet och som saknar erfarenhet från föreningslivet. 

En av våra viktiga strategier för att främja civilsamhällets engagemang är att möjliggöra för nätverkande. Vi ser att plattformen kan bidra till att hjälpa föreningar att nå ut med aktiviteter och engagemang samt synliggöra nyttan med föreningars insatser, och visa på den bredd av aktiviteter som finns", säger Amanda Sjöberg, utvecklingsledare på Ekerö kommun.
Många föreningar säger också att de har svårt att rekrytera nya frivilliga, inte minst till styrelseuppdrag. Det är en fråga både om att nå ut och att motivera till engagemang. Det lokala föreningslivet på Ekerö är väldigt blandat och brett, med alltifrån små kultur- och intresseföreningar till större idrottsföreningar. Behoven och förutsättningarna skiljer sig och vi vill i samverkan med föreningslivet hitta en lösning som passar så många som möjligt. Flera föreningar uttrycker även en önskan om att få bättre koll på varandra och hitta sätt att samverka mer. För detta behövs en gemensam plattform med tillgänglig information att ta del av.  

Fler nyheter

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.