unknown

Hand in Hand for Women

Hand in Hand for Women

Beskrivning

Vi är invandrarkvinnor bosatta i Sverige som uppmuntras att integrera och inordna sig till olika aspekter av samhällsliv. Vårt uppdrag är att erbjuda en plattform som kommer att ge kunskap, erfarenhet, nätverk och solidaritet till invandrarkvinnorna i Sverige som gör det möjligt för dem att stå på sina egna fötter och underlätta deras integration i samhället. Våra projekt och handlingsplan: - Att göra aktuell forskning om invandrarkvinnor för att stödja bättre informationsutbyte om migrationspolitik. - Att delta i kvinnornas nätverk för att återspegla invandrarkvinnors perspektiv på lokala och internationella plattformar. - Att organisera utbildning, paneler, konferenser, seminarier och workshops med innehåll och metoder genom att bestämma ämnen utifrån behov och tidpunkt, som våra medlemmar kommer att dra nytta av. - Att delta aktivt i lokala, nationella och internationella evenemang, konferenser och workshops som en förening, för att utöka vårt potentiella intressentnätverk som lokala föreningar, icke-statliga organisationer är framstående i fältet, fondstyrelsen och att överväga strategiska samarbetsmöjligheter. - Att tillhandahålla konsulttjänster för kvinnor som begär något stöd genom att utveckla samarbeten med flera tjänsteleverantörer som arbetar i Sverige.

Bevaka denna organisation

Adress

FJÄRDHOLMSGRÄND 7 A LGH 1304, 12744

Telefonnummer

072 943 58 57 ( generalsekreterare)

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.hihfw.com