Stockholm

HEM - Hemlösa EU-migranter

HEM - Hemlösa EU-migranter

Beskrivning

Föreningen HEM uppsöker, hjälper och stödjer hemlösa EU-migranter, främst av romskt ursprung, som är i fysisk, själslig och social utsatthet. Vi ger undervisning i alfabetisering, svenska språket och i olika samhällsfrågor, besöker dem på gator och torg och i deras bosättningar och visar dem välgörande medmänsklighet genom att hjälpa dem med sådant som är nödvändigt för deras överlevnad som t.ex. vatten, mat, kläder, sängkläder m.m. Vi hjälper dem att lösa den akuta bostadsfrågan och bedriver insamlingar av både materiella saker och pengar i detta syfte. Vi samarbetar med andra ideella organisationer, nätverk, privatpersoner och företag i Sverige och Europa, som också hjälper dessa människor, t.ex. Läkare i Världen. Vi försvarar deras mänskliga rättigheter i mötet med myndigheter och hjälper dem att hitta arbete. Vi bedriver påverkansarbete genom deltagande i den offentliga debatten om EU-migranterna, bl.a. genom vår aktiva närvaro på sociala medier och genom föreläsningar om deras situation, för att på så sätt öka allmänhetens kunskap om och förståelse för dessa människors utsatthet i Sverige och i Europa.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Inga adressuppgifter, 0

Har du någon fråga?

Kontakta HEM - Hemlösa EU-migranter

Webbplats

foreningenhem.se/