Stockholm

Make a Change

Make a Change

Beskrivning

Make a Change är en ideell icke vinstdrivande förening som kämpar mot mobbning bland barn, unga och vuxna. ​Barn, unga och vuxna skall känna sig trygga och få vara som de vill vara. Vi vill skapa förståelse för att alla människor har lika stort värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

BOX 4142, 10263

Har du någon fråga?

Kontakta Make a Change

Webbplats

www.makeachange.se