Göteborg

Stiftelsen Gemensamt Engagemang

Beskrivning

GE riktar sig mot företag och erbjuder dem att ta sitt sociala ansvar på en lokal nivå i Göteborg med huvudsyfte att ta hand om överproduktion av varor och produkter som samhället skapar. Företag erbjuds en unik logistiklösning, exponering samt riktade insamlingar utan försäljning, vilket lockar företag att välja GE Göteborg som samarbetspartners i sitt arbete med socialt ansvarstagande.

GE Göteborgs huvudsyfte är att skapa ett långsiktigt samarbete med företag som stärker sitt varumärke både internt mot anställda och externt ut mot intressenter genom att överproduktion hamnar i rätta händer.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Arved Hedvalls Backe 4, 41133

Har du någon fråga?

Kontakta Stiftelsen Gemensamt Engagemang

Webbplats

stiftelsemedel.se/stiftelsen-fr-gemensamt-engagemang/