AstraZenecas volontärpolicy i Sverige

​Varje år finns möjlighet för dig som anställd på AstraZeneca att volontera enskilt eller i grupp sammanlagt högst 8 timmar antingen samlat eller utspritt som timmar under året.

Bakgrund

AstraZeneca gör en global satsning för att förbättra tonåringars hälsa. Tonåringars hälsa är ett område där det finns stora behov och där insatserna idag är eftersatta. Som ett konkret uttryck för detta vill företaget uppmuntra medarbetare till att arbeta som volontärer i projekt med anknytning till ungdomars hälsa och har därför tagit fram följande volontärpolicy för anställda i Sverige.

Mål

AstraZenecas globala policy för samhällsstöd är dels inriktad på att hjälpa ungdomar att göra egna hälsosamma val som är avgörande för ett friskt liv som vuxen och dels stimulera intresset för naturvetenskap hos barn och ungdomar. Många frivilligorganisationer i Sverige arbetar med ett hälsoperspektiv på olika sätt och AstraZeneca vill stödja dem i deras arbete genom att ge anställda möjligheten att hjälpa till som volontärer, ett ideellt engagemang som också är bra för det egna välbefinnandet och motivationen.

Volontäruppdrag

​AstraZeneca erbjuder en möjlighet för anställda att, inom ramen för vårt samhällsstöd, volontera på betald arbetstid. Upplägget kommer att skilja sig åt beroende på förutsättningarna inom olika funktioner. Ett sätt kan vara att genomföra volontäruppdrag på ett mer koordinerat och styrt sätt inom funktionen ett annat sätt kan vara att mer individuellt medge ledighet för volontäruppdrag.

För att få volontera på arbetstid så måste uppdragen ligga inom ramen för vårt samhällsstöd. Godkända volontäruppdrag hittar du här på portalen. Vid tillfällen kommer det också att finnas möjlighet till olika gruppuppdrag där hela team kan göra en gemensam insats och samtidigt stärka teamet.

Varje år finns möjlighet att volontera enskilt eller i grupp sammanlagt högst 8 timmar antingen samlat eller utspritt som timmar under året. För att få utföra ett volontäruppdrag på arbetstid krävs ett godkännande från den egna linjeorganisationen.
COVID 19 Volunteering Policy
Läs mer om hur gör du för att komma igång

Resultat

Vi uppnår med detta samhällsstöd bl.a. genom:
  • Positiv påverkan på ungdomars hälsa
  • Engagerade medarbetare
  • Starkare företagsanseende och profil

In English  

Please click here to download AstraZeneca’s volunteer policy in English
AstraZeneca’s volunteer policy in English.pdf