unknown

Västerorts Kvinnojour och K:rut tjejjour

Västerorts Kvinnojour och K:rut tjejjour

Beskrivning

Västerorts kvinnojour är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som ger stöd till kvinnor, tjejer och deras barn som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer. Vi bedriver ett skyddat boende, en öppen stödverksamhet samt ett lokalt våldspreventivt arbete. Vi utgår från en feministisk grundsyn och arbetar aktivt för att motverka mäns och pojkars våld mot kvinnor, flickor och barn. Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

box 3376, 16522

Har du någon fråga?

Kontakta Västerorts Kvinnojour och K:rut tjejjour

Webbplats

www.vasterortskvinnojour.se