Malmö

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

Beskrivning

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund är en idéburen, icke-vinstdrivande förening, grundad 2004. Föreningen arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och driver samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor.

Föreningens verksamhetsområden är:
- Stödsamtal
- Utbildning
- Våldsprevention
- Påverkansarbete

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.