Göteborg

Our Normal Association

Our Normal Association

Beskrivning

Our Normal Association är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att berika livet för familjer med barn med normbrytande funktionsvariationer. Organisationens arbete vänder sig brett till målgruppen, och syftar till att ge familjer möjligheter att bygga nätverk samt påverka företag och samhälle att arbeta för mer inkluderande produkter, tjänster och miljöer. Webbplatsen www.ournormal.org är navet för organisationens arbete, som idag når tusentals varje månad genom webbplats samt digitalt nyhetsbrev och sociala medie-kanaler. 
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Organisationens värdegrund handlar om att arbeta utifrån att vara en positiv förändringskraft, empowering och hjärtlighet.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.