Typ av uppgifter

Telefon-/chattjour

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Telefon-/chattjour”

Kvinno och tjejjouren i Linköping

Vill du stötta kvinnor, tjejer och barn som blivit utsatta för olika former av våld, övergrepp och kränkningar? Identifierar du dig som k...

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

Brottsofferjouren Sverige är ett förbundskansli för mer än 70 lokala brottsofferjourer i hela landet. Vi sköter administration, har hand ...

Andra uppgifter