Typ av uppgifter

Ledarskap och samordning

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Ledarskap och samordning”

Frivilligcentrum, Uddevalla

Volontärarbete gentemot äldre i hemmet. Volontärarbete på äldreboenden. Cafèverksamhet driven av volontärer. Loppmarknader, luncher och m...

Andra uppgifter