Typ av uppgifter

Förtroende-/styrelseuppdrag

Senaste uppdragen

Give it forward

Styrelseuppdrag Give it forward

  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Kvinnor
  • Sysselsättning och arbete
Plats Stockholm, Göteborg, Norrköping och 4 andra platser
Fjärrarbete På distans

Organisationer som arbetar med ”Förtroende-/styrelseuppdrag”

Sveriges Akademiska Etologer

En etolog är en person med kunskaper som är specialiserade på djurens beteenden samt orsakerna bakom dem. Sveriges Akademiska Etologer är...

Lidingö-Bodals Sjöscoutkår

Scouterna är en ungdomsrörelse för de unga, ledd av unga med stöd av vuxna. Lidingö-Bodals Sjöscoutkår bildades 1962 och var från början ...

Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket i sina ursprungslände...

Andra uppgifter