Röda Korsets Ungdomsförbund, Malmö — Malmö

Vill du arbeta med ekonomisk revision för världens största humanitära rörelse? Bli ekonomisk revisor för RKUF Malmö!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Du behövs! Volontärer är grunden i vår organisation. Som volontär hos oss är du del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Det är ett av världens största humanitära nätverk. Vi är en organisation där medlemmar bestämmer. Vi har både fysiska och digitala verksamheter som bidrar till ökad humanitet och medmänsklighet. Vi vill att barn och unga ska ha en trygg vardag och vi vill se till att deras rättigheter möts!
 
Arbetsuppgifter
Som ekonomisk revisor kollar du att föreningens ekonomi skötts på rätt sätt under verksamhetsåret. Detta gör du genom att granska föreningens bokföring. Du granskar bokföringen genom att se över föreningens resultat- och balansräkning samt att kolla att kostnader och överföringar är rätt redovisade. Under föreningsårsmötet lämnar du ett besked till medlemmarna om hur styrelsen har skött ekonomin under året.

Uppdraget innebär att du:
  • Läser styrelsens protokoll och granskar diskussioner som förts och ekonomiska beslut som har fattats under året.
  • Har regelbunden kontakt med styrelsen och andra förtroendevalda i föreningen.
  • Under föreningsårsmötet lämnar du ett besked till medlemmarna om hur styrelsen har skött sig under året.
  
Kom som du är - vi lär oss tillsammans!
Som revisor får du gå igenom en digital introutbildning. Du behöver inte tidigare erfarenhet av liknande uppdrag. Det viktigaste är att du finner ett intresse för föreningen och att du står bakom förbundets värderingar. Resten lär vi oss tillsammans. Det spelar heller ingen roll huruvida du fortfarande går på gymnasiet, pluggar på universitet eller om du till och med har börjat jobba - sök oavsett! Eftersom vi är ett ungdomsförbund behöver du vara yngre än 31 år.

När och var sker uppdraget

Med start från februari 2024. Malmö

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen