Barnkonventionen i praktiken - utbildning för föreningar

Bilder

"Hur skapar vi trygghet för barn i föreningslivet?" är en utbildning för ledare inom föreningslivet, som ges av Friends i samarbete med Malmö stad.

Fokus för utbildningen är att ge kunskap och konkreta verktyg för att skapa trygghet för barn och unga i din förening.

Utbildningen går igenom följande:
-    Barnkonventionen, vad innebär den för dig som ledare och hur kan barnkonventionen vara ett stöd i arbetet för att främja trygghet och lika värde?
-    Hur skapar vi samsyn bland ledare?
-    Hur vi kan förebygga kränkningar, dåligt språkbruk och otrygg stämning i gruppen/föreningen.
-    Vi går igenom normer och status och hur det påverkar gruppen och hur det hänger ihop med kränkningar.
-    Praktiska och konkreta verktyg och tips som du kan använda när du möter barn och unga.

Datum: Det finns tre möjliga tillfällen att gå utbildningen under våren 2024:

  • 12 mars kl 18-20
  • 23 april kl 18-20
  • 28 maj  kl 18-20

Lokal: Baltiska biblioteket, Eric Perssons väg 8a.

Ingen kostnad

För vem: I första hand föreningar som är registrerade hos Fritidsförvaltningen, men andra är också välkomna att delta i mån av plats.

Anmäl dig till: [email protected]

Utbildningen ges av Friends

Fler nyheter