Ändamål

Djur och natur

Organisationer som arbetar med ”Djur och natur”

Sveriges Akademiska Etologer

En etolog är en person med kunskaper som är specialiserade på djurens beteenden samt orsakerna bakom dem. Sveriges Akademiska Etologer är...

Brottsofferjouren, Västerort

Brottsofferjouren i Västerort.  En brottsofferjour består av ett antal ideellt arbetande stödpersoner, som har till uppgift att stödja o...

Kattvärnet

Vi är en ideell förening som funnits sedan hösten 1999. Fr.o.m. start använde vi oss av tillfälliga hem, och i augusti 2003 kunde vi äntl...

Andra ändamål