Typ av uppgifter

Juridik

Organisationer som arbetar med ”Juridik”

HEM - Hemlösa EU-migranter

Föreningen HEM uppsöker, hjälper och stödjer hemlösa EU-migranter, främst av romskt ursprung, som är i fysisk, själslig och social utsatt...

Andra uppgifter