Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Vill du ge stöd till asylsökande på Migrationsverkets transitboende i Malmö? Vi behöver fler frivilliga och en frivilligledare!

Beskrivning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att besöka personer på Migrationsverkets transitboende bidrar du till att stärka skyddet för deras rättigheter. Du ger, genom samtal och aktiviteter för vuxna och barn, medmänskligt stöd för att stärka psykisk hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande i en mycket utsatt situation.  

Var: Migrationsverkets transitboende i Jägersro och i Arlöv.
När: Tisdagar eller Torsdagar kl. 18-20
 
Du förväntas: 
 • delta regelbundet vid besök på transitboendet enligt överenskommelse med frivilligledaren. 
 • erbjuda medmänskligt stöd, såsom samtal och aktiviteter. 
 • förmedla svar på eventuella frågor som de asylsökande tar upp och hänvisa dem till andra aktörer som kan bistå dem. 
 • bistå frivilligledaren i planering av besöken och utveckling av verksamheten.  
 • introducera nya frivilliga.
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 
 
Omfattning 
Du bör kunna engagera dig två gånger i månaden, ca 5h, men kommer tillsammans med övriga volontärer överens om en omfattning som passar både dig och verksamheten. 
 
För att kunna utföra uppdraget behöver du:  
 • vara minst 18 år och ha uppehållstillstånd i Sverige. 
 • erfarenhet av att möta personer i kris eller svåra situationer.
 • ha förmåga att förmedla information på ett enkelt och tydligt sätt. 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. 

Det är också viktigt att du: 
 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. 
 • är empatisk och vågar möta personer som blir känslomässiga. 
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer.  
 • har lätt för att arbeta i grupp och är kommunikativ.  
Minsta åtagande

Du deltar i besöken på Migrationsverkets transitboende i Malmö, minst en gång varannan vecka. Ett besök varar ca 2,5 timmar och är förlagt antingen på tisdagar eller torsdagar.

När och var sker uppdraget

Vi besöker Migrationsverkets transitboende Jägersbo i Malmö och Park Hotell i Arlöv tisdagar och torsdagar från ca kl 17.45-20.15.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag