Göteborg

I rollspelet På Flykt tvingas deltagarna fly från Sverige mot en okänd framtid. Ständigt ställs de inför olika val, och måste fatta beslut som får kännbara konsekvenser.

Plats: 
Göteborg

Stötta människors utveckling i studier vidare in i samhället och yrkeslivet genom att vara läxhjälpare på några av stadens bibliotek. Som läxhjälpare finns du med och hjälper till med specifika läxor och bidrar till att stärka människors självkänsla och självförtroende.

Plats: 
Göteborg

Volontärer och deltagare träffas för att mötas och prata svenska i en avslappnad och hemtrevlig miljö. Hit kommer personer som vill träna på sin svenska och möta nya människor. En del är helt nya i Sverige, medan andra har varit här en längre tid.

Plats: 
Göteborg

Har du erfarenhet/intresse av HR och rekrytering? Vi söker dig som kan hålla intervjuer med aspirerande chaufförsvolontärer 1 gång i månaden (5h), centralt i Göteborg.

Organisation: 
Svenska Djurambulansen
Plats: 
Göteborg

Som volontär på Sagåsens ankomstboende är du med och bemannar Aktivitetens hus. I dessa lokaler finns det möjlighet till en massa olika aktiviteter, såsom pyssel, lek, måleri och film. Här finns också ett tyst rum för den som önskar lugn och ro.

Plats: 
Göteborg

Var fjärde person under 18 år uppger att de inte äter frukost minst en dag i veckan. Det är svårare att klara skolan på tom mage.

Plats: 
Göteborg

Var fjärde person under 18 år uppger att de inte äter frukost minst en dag i veckan. Det är svårare att klara skolan på tom mage.

Plats: 
Göteborg

Som kassör i styrelsen är dina uppgifter att sätta dig in i inkomster, utgifter, försäkringar, hantering av medlemsavgifter samt attestering. Meriterande är tidigare erfarenhet av styrelsearbete och/eller ideell verksamhet, kunskaper i andra språk än svenska och engelska.

Organisation: 
Tjejjouren, Väst
Plats: 
Göteborg

Vill du göra det enklare för människor att engagera sig för jämlikhet? Gillar du att använda dig av webb och sociala medier? Vill du få kontakt med över 100 lokala jämlikhetsorganisationer i Göteborg?

Organisation: 
Agenda: Jämlikhet
Plats: 
Göteborg

Som biträdande kassör kommer du att arbeta mycket nära föreningens kassör. Du stöttar kassören i uppgiften att se till att samtliga verksamheter sätter upp en budget och att föreningens ekonomiska riktlinjer följs. Tillsammans ska ni också sköta den löpande bokföringen i lokalföreningen.

Plats: 
Göteborg

Din roll som revisor är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Du ska läsa protokoll från styrelsemöten och granska de diskussioner som förts och de beslut som har fattats.

Plats: 
Göteborg

Att vara valberedare innebär framförallt ett demokratiuppdrag för att se till att medlemmarna har god möjlighet att välja de förtroendevalda som är mest lämpade att leda föreningen.

Plats: 
Göteborg

Din roll som ekonomisk revisor är att vara medlemmarnas ombud och granska att styrelsen hanterar föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Du ska fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten.

Plats: 
Göteborg

Styrelsen har huvudansvar för organisationens verksamheter och du får därigenom en unik inblick i allt som Röda Korsets Ungdomsförbund gör för att bidra till ett mer medmänskligt samhälle i och runt Göteborg.

Plats: 
Göteborg

Vi söker en ansvarsfull gruppledare till våra engagerade volontärer som hjälper ensamma äldre i Göteborg.

Organisation: 
Äldrekontakt
Plats: 
Göteborg

Äldrekontakt ordnar fikaträffar för ensamma äldre runtom i Sverige. Våra värdfamiljer bjuder hem de äldre på fika och pratstund.

Organisation: 
Äldrekontakt
Plats: 
Göteborg

Realstars arbetar för en värld fri från trafficking och använder olika sociala medier i arbetet inom opinionsbildning och påverkan.

Plats: 
Göteborg

Varje onsdag under skolterminerna anordnar ungdomsorganisationen Tamam ett språkcafé på Älvstrandens bibliotek på Lindholmen. Språkcaféet är tänkt att fungera som en mötesplats för unga från olika delar av staden, både nya och gamla göteborgare.

Organisation: 
Tamam Göteborg
Plats: 
Göteborg

Södergården är ett demensboende för människor under 65 år. Många tror att demenssjukdomarna bara drabbar äldre personer men även yngre personer insjuknar i demens. Att drabbas av demens påverkar till stor utsträckning det dagliga livet.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

Södergården är ett demensboende för människor under 65 år. Många tror att demenssjukdomarna bara drabbar äldre personer men även yngre personer insjuknar i demens. Att drabbas av demens påverkar till stor utsträckning det dagliga livet.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg