Tillgänglighet

Hörslinga

Senaste uppdragen

Individuell Människohjälp/IM, Skåne

Är du aktivist i Malmö?

  • Politisk påverkan
  • Mänskliga rättigheter
  • Barn och ungdom
Plats Malmö
Fjärrarbete På distans

Organisationer som arbetar med ”Hörslinga”

Our Normal Association

Our Normal Association är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att berika livet för familjer med barn med normbrytande funk...

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Karma-Mångkulturellt Resurscentrum är en kvinnoresurscentra organisation som styrs av mammor. Vi är eldsjälar som brinner för att hjälpa ...

Världsinfektionsfonden

Världsinfektionsfonden bildades av framstående forskare och frivilliga krafter i syfte att samla in stöd till forskning och utveckling kr...

Andra ändamål