Tillgänglighet

Tillgänglig entré

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Tillgänglig entré”

KFUM, Göteborg

KFUM:s bärande idé över hela världen i över hundra år har varit och är att möta unga människors aktuella behov. Ungas behov har förändrat...

Röda Korset, Botkyrka

Välkommen till Botkyrka Röda Korskrets. Vi bedriver verksamheter utifrån de behov som finns i Botkyrka och tillgång på frivilliga med oli...

Malmö Pride

Malmö Pride är en ideell förening som förvaltar och utvecklar den årligt återkommande Pridefestivalen ”Malmö Pride”. Festivalen startades...

Andra ändamål