Tillgänglighet

Tillgänglig entré

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Tillgänglig entré”

Prima Esportsföreningen

 En eSportsorganisation som arbetar mot mobbning och utanförskap. Driver en Community, flera eSportslag och en streamingsektion.  Vi bedr...

Kindness & Compassion

Kindness & Compassion är en ideell förening som vill verka för en vänligare och mer inkluderande värld genom att skapa mötesplatser för v...

Andra ändamål