Tillgänglighet

Tillgänglig WC

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Tillgänglig WC”

Kvinno- och Tjejjouren, Tensta

Vi ger stöd till kvinnor och tjejer som är utsatta för mäns våld, hot, tvång, misshandel, våldtäkt eller annan kränkande behandling.

Our Normal Association

Our Normal Association är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att berika livet för familjer med barn med normbrytande funk...

Andra ändamål