Bufff Skåne — 2 platser

Är du en trygg vuxen som vill bidra till barn och unga som har en familjemedlem frihetsberövad?

Beskrivning

Bufff Skåne är en barnrättsorganisation vars verksamhet syftar till att stödja barn och ungdomar vars familjemedlem är frihetsberövad eller är aktuell för frivårdspåföljd. 

Bufff arbetar utifrån ett barnperspektiv, vilket betyder att vi alltid sätter barnets behov och rättigheter främst. Organisationen arbetar efter FN:s Barnkonvention. 

 Bufff Skåne har lokal i Malmö och Helsingborg men arbetar med att stötta målgruppen i alla Skånes kommuner. 
 
Bufff Skåne erbjuder olika former av direkt och indirekt stöd till familjerna och söker efter volontärer till den del av verksamheterna där familjerna bjuds in till en trygg mötesplats. Träffarna är till för att familjerna ska få träffa andra med liknande erfarenhet, att skapa positiva minnen tillsammans och ha en meningsfull fritid. 

- Öppet hus 

Familjer i Skåne får möjlighet att en kväll i veckan träffa andra i liknande situationer i våra lokaler eller närområde. Vi lagar mat, leker och pysslar tillsammans. 

- Familjeaktiviteter på helger och lov 

Vanligtvis träffas familjerna en gång i månaden på en helgdag där Bufff bjuder in till olika aktiviteter, vanligtvis utanför vår lokal. Aktiviteterna kan exempelvis vara att träffas i en park för lek och grillning, skridskoåkning eller lekland. 

Som volontär stödjer du den ordinarie personalen genom: 

- Praktiska uppgifter som exempelvis förberedelser inför aktiviteten (matinköp, förberedelse av lekar och pyssel), städ efter öppet hus och matlagning och disk vid träffarna.

- Att vara en trygg vuxen vid familjeaktiviteterna som är med och leker och pysslar.

Utdrag ur belastningsregistret krävs då arbetet som volontär är med barn. 

Sekretessavtal skrivs på för de som kommer delta så att Bufff familjerna känner sig trygga. 

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och/eller socialt arbete men inget krav. Personlig lämplighet är det viktigaste för Bufff Skåne och familjerna. 

Är du en trygg vuxen som vill bidra till barn och unga som har en familjemedlem är frihetsberövad? 
Tveka då inte att kontakta oss för mer info. 

Minsta åtagande

Vi söker volontärer till både Helsingborg och Malmö. För familjernas trygghet så är det till fördel om du har möjlighet att delta med en viss regelbundenhet. Om du inte har möjlighet att delta med ovan men vill bidra på annat sätt (exempelvis genom att storstäda, hålla i insamlingar av leksaker/pyssel till lokalen eller annat) så hör av dig.

När och var sker uppdraget

Vi har Öppet hus en kväll i veckan i Malmö och Helsingborg. Arbetet som volontär på Öppet hus är mellan cirka 15.00-20.00 (med viss flexibilitet). Familjeaktiviteterna kan planeras till olika ställen i Skåne.

Platser

  • Malmö
  • Helsingborg

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen