Ändamål

Social gemenskap

Senaste uppdragen

Kompis Sverige

Bli Kompis i västra Skåne

  • Integration och asylsökande
  • Social gemenskap
Plats Helsingborg, Bjuv, Burlöv och 14 andra platser

Organisationer som arbetar med ”Social gemenskap”

Our Normal Association

Our Normal Association är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att berika livet för familjer med barn med normbrytande funk...

Röda Korset, Motala

Röda Korsets lokalkrets Motala. Vi jobba lokalt med olika projekt för att bidra till det arbete som Röda Korset gör både nationellt och i...

Andra ändamål